Stråling er farlig for naturen En hyggelig hilsen til Danmarks Naturfredningsforening, sendt til alle 65 medarbejdere den 13.12.2019,

 

Den grønne agenda:

Tak fordi I passer på naturen MEN…..

Grønt er den hotteste modefarve lige nu. Partierne kæmper om hvem som kan præstere den grønneste grønhed – intet kan blive grønt nok. Bare noget er grønt, så er det godt. Selvfølgelig skal vi passe på planeten, og plastik skulle for længst have været udfaset. Hvor svært kan det også være at forstå, at vi ikke vil have gift i vand, mad og luft, og så bare få stoppet det svineri.

Men hvad er egentlig den grønne agenda? Den grønne agenda handler om, at jordens befolkning skal nedbringes i antal. Derfor hjernevaskes vi til at sige: Der er også for mange mennesker. Vi har overbefolkning. Det må vi gøre noget ved, så vi ikke udpiner jorden.

Det lyder som den vildeste konspirationsteori, men vi ser allerede uhyggelige tiltag i den retning: Udrulningen af 5G mikrobølgevåbnet samtidig over hele verden. 5G modstand er det vigtigste tiltag overhovedet lige nu. Meget mere vigtig end nogen af jeres øvrige (i øvrigt udmærkede) mærkesager. 5G kan slå dig ihjel men spare din nabo, da det kan ramme dig direkte.

Selve tanken om at udrydde store folkemængder er os dybt fremmed. Vi er vant til at have tillid til myndighederne og til hinanden. Vi stræber efter en tryg verden, hvor venlighed og ønsket om, at alle skal trives, er en selvfølgelighed. Derfor forstår vi heller ikke, når nogen vil os det ondt, og derfor er vi et let bytte for et snigende angreb.

Man får at vide, at noget er godt/grønt, men i virkeligheden er det ondt/sort.
5G masterne, som er rejst over hele jorden præsenteres som grønne, fordi vores verden bliver så SMART, at Artificial Intelligence kan overtage så mange besværlige gøremål fra mennesker. Robotter kan udføre kedeligt, ensformigt arbejde og derved erstatte chauffører, samlebåndsarbejde, ældrepleje og masser af andre ting, nyttige som unyttige. Og så får vi at vide, at vi kan få meget bedre internetdækning. Samtidig har Elon Musk annonceret, at han vil sende et hav af mikrobølgesatellitter i kredsløb omkring jorden, så du bliver bestrålet konstant og ikke bare kan gå ud og gemme dig i skoven.

Smartmeters, som præsenteres som grøn infrastruktør, så vi kan blive bedre til at planlægge vores elforbrug, men som i virkeligheden kan aktiveres af 5G stråling og starte brande, som vi har set det i Californien.

Geoengineering, hvor fly udsprøjter lithium, barium og aluminium med mere over os, præsenteres som klimavenligt, for at forhindre global opvarmning, men er i virkeligheden med til at gøre os, og naturen syge ved at lukke af for solen, og få os til at mistrives.

Vacciner med modbydeligt indhold af kræftfremkaldende stoffer, så du slipper for en sygedag og kan passe dit arbejde, men som i virkeligheden gør dig syg eller slår dig ihjel. Disse vacciner bliver mere eller mindre tvunget ind i vores børn – i mange lande er de obligatoriske, og du kan få straf for at nægte.

Alle disse ”grønne” tiltag er i virkeligheden med til at udrydde dig og din familie. Mange mennesker er allerede syge af overdreven stråling. De får hovedpine, stress, kræft og mange andre uhyggelige sygdomme. Dyrene tåler heller ikke stråling, masser af insekter er forsvundet, og bierne mister retningssansen og kan ikke finde hjem.

Vi er heldigvis mange, som er ved at vågne op, og som arbejder for at udbrede  kendskabet til disse uhyrligheder, og der er nu startet en retssag imod staten, hvor alle partier i folketinget har solgt os til grillfabrikanterne (teleindustrien) på trods af, at 240 internationale, uafhængige forskere har appelleret til, at 5G ikke rulles ud. Se www.Landsindsamlingenmod5G.org.

Vi er forundrede over, at Danmarks Naturfredningsforening ikke har fokus på stråling, og vi håber, at I også snart vil vågne op, sætte jer ordentligt ind i sagerne og undersøge hvilket kæmpe overgreb på vores jord, som er ved at ske bag ryggen på os.

Når I derefter først har nægtet at tingene forholder sig sådan, derefter undersøgt sagen og sluttelig fattet omfanget af dette bedrag, vil vi foreslå, at I melder klart ud til jeres medlemmer og omverdenen, at Danmarks Naturfredningsforening naturligvis tager stærkt afstand fra 5G og på alle måder vil modvirke, at denne modbydelige teknologi implementeres i Danmark.

Når du mærker modstanden, spørg da dig selv, hvorfor der bliver ydet modstand. Nogen har interesse I, at du ikke skal følge din samvittighed og kræve 5G masterne ned. Når du mærker modstanden, må du træffe et valg. Går du med på 5G eller går du imod? Du kan ikke bare afvente, at andre skal tage ansvaret. Det er dit, personlige ansvar. Hvad vil du sige til dine børn, hvis du ikke reagerede i dette kritiske øjeblik, inden vi alle bliver overtaget af facismen?

Alle master skal ned, teleindustrien vil gøre alt for at kæmpe imod, men I har mange medlemmer, som har hjertet på det rette sted, og I er en stærk organisation. Mærk i dit hjerte, følg din samvittighed og gør noget godt for jorden, dyrene og menneskene.

NED MED 5G.

Med venlig hilsen
Lene Bang og Pia Andersen

Hvis er barnet – forældrenes eller Systemets?

Lyngby, den 5.dec. 2019

Kære Mette Frederiksen

På de sociale medier kan man for tiden læse og høre mange hjerteskærende beretninger om forældres kollision med det offentlige, som enten truer med tvangsfjernelser af børn eller rent faktisk også gør det. Trusler der har til formål, at forældrene makker ret, gør hvad systemet har besluttet. Der er også fortællinger om forældre, der er blevet nægtet samvær med deres børn eller er blevet tildelt et meget begrænset samvær. Og som konsekvens heraf en masse ulykkelige børn og forældre.

En skandalesag i Frederiksberg kommune

Hvis du opsøger din kommune, fordi du og din familie har behov for hjælp, er det med risiko for, dit barn bliver taget fra dig. Om sådan en historie har vi kunnet læse i Berlingske den forgange måned. Strauss-sagen, hvor mor og datter har vundet en retssag over Frederiksberg kommune, der for fem år siden tvangsfjernede datteren, med store konsekvenser for såvel barnets som moderens livskvalitet, fysisk som psykisk. Vi har kunnet læse om en kommune, der ellers bryster sig af velordnede forhold og som er stærk på ressourcer, ikke har overholdt lovgivningen, en kommune der af Socialstyrelsens Task Force blev tilbudt hjælp, fordi de opgjorte tal fra Ankestyrelsen var dårlige – således blev 63% sager på børneområdet omgjort, på børnehandicapområdet var det endnu værre – nemlig 78% – men som afviste denne hjælp. En kommune der fyrede børne– og ungechefen, men ikke politisk kiggede i egen barm, for hvem har ansvaret i sidste ende? Er det ikke politikerne?

Danmarkskortet offentliggøres af Børne– og Socialministeriet og viser, hvor stor en andel af de indbragte sager for Ankestyrelsen, der omgøres. Desværre er det sådan, at alt for mange kommuner ikke overholder lovgivningen. Er der nogen, der gør noget ved det? Tilsyneladende ikke.

En socialrådgivers bekendelser

Socialrådgiver og journalist, Puk Sabber, fortæller i BT, at vi i dag lever i et stikkersamfund. Er du uvenner med fx naboen, kan hævnen være anmeldelse af dig som en dårlig forældre. Hun siger endvidere: ” Før kommunalreformen i 2007 blev man mødt af en uddannet socialrådgiver, der havde bevillings- og beslutningskompetence. Sådan er det ikke længere. I dag er det alt fra lægesekretærer, filmstuderende, psykoterapeuter, akademikere eller faguddannede inden for service og håndværk, der er de nye socialrådgivere. Når man sætter skrivebordssoldater uden socialfaglig baggrund til at håndtere 225 ’tunge’ sager, kan det kun gå galt. Og derfor går det galt. Beslutninger om fx tvangsfjernelser træffes på formodninger, gisninger, mavefornemmelser, økonomisk kassetænkning, stempling af bestemte samfundsgrupper, fx enlige mødre, offentlige forsørgede m.m.

Som mor Strauss råbte: Hvad bilder de sig ind, politikerne, Mette Frederiksen, systemet?

Så Mette, når du anfører, du har fuld tillid til, at disse tilfældige personager træffer de rigtige beslutninger, så kan det ske, du tager fejl.

Mette, du sagde under valgkampen, at du ville være børnenes Statsminister, og du bebudede, at der de næste fire år skal fjernes 50000 flere børn, fordi alt for mange børn lever under uacceptable vilkår. Du udtrykte også, der skal ske et ideologisk skifte i forhold til, at det er forældrene, der ejer børnene. Børnene er selvstændige væsener, og derfor skal forældrenes ret til at træffe beslutninger på deres vegne begrænses, siger du.

Hvad bygger du, Mette, så sine holdninger på? Jo, en undersøgelse fortaget af foreningen TUBA, der står for terapi og rådgivning for unge, der er børn af alkohol- og stofmisbrugere, hvor 160 unge udtalte sig om, hvorvidt de gerne ville have været tvangsfjernede fra deres forældre.

Vi synes, en undersøgelse af unge, der rent faktisk har været tvangsfjernede fra hjemmet, ville have været mere realistisk, for er det rimeligt at bygge politik på svar, der er uden grund i virkelighedens erfaringer? Og er børn selvstædige væsner? Bestemt ikke, det er noget, de bliver efter en tryg opvækst i kærlige og rummelige familieomgivelser, hvor forældre træffer beslutninger til deres børns bedste. Vi er sikre på, du har stor kærlighed til dine børn. Hvordan ville I have det, hvis I blev udsat for en tvangsanbringelse på et utilstrækkeligt grundlag?

Hvis er dine børn – dine egne eller Statens?

Forældrekærlighed

Når et barn fjernes fra sine forældre, fjernes det også fra kærligheden fra sine forældre. En kærlighed der er nødvendig for, at barnet kan udvikle sit fulde potentiale i tryghed. Denne forældrekærlighed, kan ikke erstattes af andre, hverken institution, pædagog eller plejefamilie, hvilket enhver forældre, der har skabt et barn, og enhver der har været tvangsfjernet fra sin familie, er vidende om.

Politikernes opgave

Det er os borgere, der betaler din, andre politikeres og kommunalt ansattes løn for at varetage vores interesser. De skal ikke, med de undtagelser hvor børn misbruges og mishandles (her svigter systemet også), tvangsfjerne vores børn. De skal i stedet sørge for gode vilkår for børnefamilierne, og at familier med problematikker gives den fornødne hjælp. De skal sørge for, at børnene vokser op der, hvor kærligheden er størst – hos mor og far omgivet af bedsteforældre, onkler og tanter. Gør de ikke det, skal de fyres!

Vis os det tvangsfjernede barn, der ikke hellere ville være hos sine forældre.

Med venlig hilsen

Pia Andersen og Lene Bang

Mor siger NEJ til 5G satellitter. Brev til Elon Musk af 2.12.19

Dear Elon Musk,

I am concerned about all the satellites, you want to send up in space.

I am sure you are a good person whose only concern is to bring better internet to all people of the planet. Of course we all love the free and uncensored internet, however I know many people who are getting sick from the radiation we already have now. This will get much worse with 5G.

Have you heard of EHS electro-hyper-sencitivity, a serious condition which more and more people suffer from. It causes a lot of serious health threats and it is caused by radiation and electricity. How do you think these people will feel when all the satellites come up and start beaming their 5G radiation to all of us. There will be no escape.

I had a beautiful friend Eva, who unfortunately got the EHS. It made living on planet earth like living in hell to her, and I am sorry to say that finally she chose to take her own life on a cold winters day last year 58 years old.

Dear Mr. Musk, if you were my son, I would remind you that it is ok to play as long as it does not hurt other people. However this game is too big and your toys are too devastating to the planet and everything living on it. Therefore, Elon, always remember that your brilliant inventions have to be for the benefit of all living creatures, and remember to always ask every living soul on this planet if it is OK for you to decorate the sky with all those satellites.

And if only one person says NO, you should immediately stop playing with these crazy toys and find something better to do. Anyway, you don´t have to ask everybody on this planet because MAMA says: NO.

Best regards
Lene Bang

Gris(eri)

Her på vej ind i december måned går juleforberedelserne så småt i gang.

Meget skal nås i traditionens hellige navn. Byernes hovedgader pyntes op, så den gode julestemning og ikke mindst indkøbslysten kan træde an. Julehjerter skal flettes, vanillekranse og pebernødder skal bages, og der skrives lange indkøbslister. For gaverne skal i hus i god tid, og madplaner skal udføres grundigt, intet må blive glemt i denne største højtid på året.

Den 24. december er glædens dag, børnene venter i stor spænding på deres gaver, men først skal der spises, og traditionen tro, skal der flæskesteg på bordet an mass, for danskerne spiser i gennemsnit små 40 kg svinekød om året.

Og så er det da heldigt, at Danmark er en STÆRK svinenation.

Faktisk har landet en bestand på 13 mio. – den næststørste svineproduktion i EU, og vi eksporterer dels levende svin, dels forarbejdet kød til det meste af verden, det på trods af landets lidenhed – vi er sandelig en stærk svinenation.

Dog orker vi kun selv at slagte 18 mio., men må sende 14,7. ud i verden, så andre kan tage del i opfedningen og slagtningen.

Her kommer dyrevelfærden ind i billedet. Med lov skal svin transporteres. I containere med flere etager, med en plads pr. gris på 0,20 til 0,96 kvadratmeter, afhængig af grisens størrelse. Undervejs på de lange transporter skal grisene have adgang til vand, og der skal være pauser i kørslen – fx på rastepladser. Skulle nogle grise nægte at flytte på sig ved ind – eller udstigning, så må de godt få stød, bare ikke for mange og kun i bagdelen.

Overholder så vognmændene reglerne for svinevelfærd? Nej, det gør de ikke, lige nu er 11 danske vognmænd tiltalt for 100-vis af brud på reglerne. Det er dog kun toppen af isbjerget, for der ligger mere end 1000 sager, som Fødevarestyrelsen ikke har nået at behandle. Dyrevelfærd?

Danske svin får også mindre stress undervejs sydpå og har verdens mindste dødelighedsprocent, fordi vi i udviklingen af avlsarbejdet har kunnet fjerne et stresshormon – Faktisk har vores landmænd et helt fantastisk avlsprogram ud over det normale, der har resulteret i, at søerne føder flere grise, som vokser hurtigere. Danmark er en stærk svinenation!

De ca. 14,7 mio. levende grise der eksporteres årligt (2018 tal), de fleste til Polen og Tyskland, er næsten alle smågrise på ca. 34 kg. Alt i alt ikke en ringe indtægtskilde for Danmark, nemlig hele 26,2 mia. til den stærke svinenation, Danmark.

Men endnu har vi ikke flæskestegen på bordet, først må grisen slagtes. Her tækkes reglerne for dyrevelfærd igen grisene. Først skal de bedøves, de små ved at få knust kraniet, de større ved et skud i panden med en boltpistol eller ved gasning.

Derefter kan drabet ske, enten ved at skære halsen over, så blodet kan løbe fra, eller ved rygmarvsstødning der ødelægger nerveforbindelserne.

Herfra kan vi nok se flæskestegen tage form, inden den ender på julebordet sammen med rødkålen, de brune kartofler og sovsen ikke at forglemme. GOD JUL.

Og til en for svineproduktionen god nyhed: svinepesten i Kina har foreløbigt resulteret i 100 mio. døde svin. Mon ikke vores stærke svinenation kan sætte produktionstempoet op, så de stakkels kinesere kan få svin imellem spisepindene.

ØF

Containertransport af levende væsener og gasning – hvad er det nu, det minder mig om?

Børn og stråling, hvad kan DU gøre

Hold dit barn væk fra grillen og hold grillen væk fra dit barn.

Vi elsker, og passer på vores børn, det dyrebareste vi har. Vi vil gå igennem ild og vand for dem. Vi holder dem i hånden og fjerner alle farer på deres vej. Pas nu på, gå ikke for tæt til kanten af havnebassinet, kom nu ikke for tæt på ilden.

Men nu er der en trussel mod vores børns sundhed, som overstiger alt, hvad vi tidligere har frygtet: En verden fuld af 5G master med potentiale til at fungere som en åben mikrobølgeovn som ingen kan undslippe. Dette mareridtsscenarie kan ingen nok så kærlig mor eller far beskytte deres børn imod, og den danske stat, hvis fornemste opgave er at passe på os, har solgt os til teleindustrien uden hensyntagen til forsigtighedsprincippet.

Danskerne er ikke blevet spurgt om vi ønsker denne teknologi, vi er blevet den påtvunget. I teleforliget står der endda at man skal fremme implementeringen af 5G. Politikerne har slet ikke haft vores sundhed for øje, for allerede nu er vores sundhed stærkt for nedadgående.

Vores kroppe er skabt til at leve i en naturlig verden med det strålingsniveau som naturligt hører til. Pludselig skal det strålingsniveau så mangedobles, og selvom du ikke kan se stråler, så er de der alligevel. Allerede inden der tændes for 5G udsætter vi os selv og vores børn for alt for høje doser af stråling. En usynlig linje går fra fjernbetjeningen til dit fjernsyn. Din telefon udsender stråler. De voksne kan bedre tåle det end børnene, hvis kranie endnu ikke er udviklet.

Hvilken verden ønsker du for dit barn. Skal det leve i frihed og tryghed, eller skal det allerede fra vuggen udsættes for stråling fra f.eks. babyalarmer og vores mobiltelefoner.

Når dit elskede barn er faldet i havet, kaster du dig derud for at reddet det. Når dit barn er ved at brænde inde, kaster du dig selv ind i flammerne for at forsøge at redde det.

Hvad gør du når masterne rejses lige udenfor soveværelsevinduerne?

Forslag: Vi skriver og tegner. Du kan bruge din fantasi og kreativitet til at oplyse dine medmennesker om denne fare. Du kan også møde op på Rådhuspladsen i København på søndag den 24.11.19 kl. 14.00 eller Århus, Stockholm, Gøteborg og Helsinki hvor der holdes demonstration samtidig.
Du kan også støtte Landsindsamlingen mod 5G som går til retssagen mod den danske stat.

Se: 5G spaceappeal.org.

Facebook: Stop 5g udrulning i Danmark

Holger Danske – vågn op!

I Nordsjælland i købstaden Helsingør ligger det gamle slot Kronborg lige ud til Øresund. Meget er dog ændret gennem tiden. Ingen royale bebor slottet, der kræves ikke længere told af de gennemsejlende skibe og kanonerne ligger stille hen.

Men én ting har ikke forandret sig, for under slottet i de dybe mørke kældre sidder den mægtige Holger Danske stadig på sin trone. Iklædt jern og stål sidder han med hovedet støttet på sine stærke arme. Han sover, men i drømme ser han alt, hvad der foregår i Danmark. Og hvis vort gamle land kommer i fare, så rejser Holger Danske sig, og det går ikke stille af sig, det høres i hele Europa og helt over til det Afrikanske kontinent.

Sover han stadig, dernede i de dybe kældre? Nej, han er ved at vågne, for det er blevet hvisket ham i øret, at Danmark er i fare. Men det tager lidt tid at vågne fuldt, når man har sovet i så mange år. Og når man nu også skal bære rustning og et kæmpe stålsværd.

Men hvem er Holger Danske? Ja, det er ham eller hende, der er vågnet og hugger med sværdet: de danske løver og de danske hjerter – dem som ikke kun har styrken i sig, men også mildheden og kærligheden. Forfatteren der hugger det gale og kantede af danskerne, videnskabsmanden der hugger en tydeligere vej op i himlen, kunstneren der beriger os alle med skønne malerier og skulpturer, falckmanden der hver dag redder liv, mennesker der ikke kun kæmper deres egen sag, men for alles bedste ………

Og dig – bor der en Holger Danske i dig? Kommer du til hjælp i nødens time?

Eller venter du på, en anden Holger Danske skal vågne og hugge til?

God morgen – Når du tænder lyset i dit soveværelse bliver det registreret og du ved ikke af hvem.

Velkommen ud af din magelige søvntilstand, bedøvet af vild med dans og bagedyst. Det brænder i Californien. I fjernsynet kaldes det skovbrand, men hvis du vil have ulejlighed med at undersøge sagerne vil du se, at husene og bilerne brænder INDEFRA og træer og buske ikke brænder. Det kalder vi en underlig skovbrand. Man kunne godt tro, at disse brænde var påsatte, og det har vi mistanke til, at de også er.

Men hvem, og hvordan starter disse brænde? De fleste af os har stille og roligt fået installeret nye “smartmeters” og til og med ganske gratis. Disse smartmeters gør det lettere for elselskaberne at fjernaflæse din strøm, og du skal ikke selv have ulejlighed med en gang om året at indberette dit strømforbrug.

Når noget er gratis, så er det dig, som er varen. Du accepterer at afgive dit privatliv, idet elselskaberne nu kan kontrollere dit strømforbrug konstant. De kan se, hvornår du er i badeværelset, hvornår du er hjemme og ikke hjemme, de kan se hvornår du laver mad og udfra strømforbruget, hvor mange der er til stede på et givet tidspunkt. Disse oplysninger har du ikke kontrol med, idet de kan sælges til 3. mand og de kan også hackes. Det totale overvågningshelvede og som om det ikke er nok, så kan der gå ild i smartmeters – dette fortæller man ikke i dagens nyheder. Du bliver ikke spurgt, om du vil have et smartmeter, og når du nægter, så møder du modstand. Jeg har haft besøg af en person fra Radius/Kamstrup, som i 3 kvarter forsøgte at overbevise mig om at jeg skulle have det opsat. Jeg nægtede fortsat og fik så foreløbig “lov” til at vente et halvt år.

https://abc30.com/lawsuits-claim-faulty-pg-e-smart-meters-started-house-fires/2657513/

Vi er mange, som modsætter os opsættelsen af disse fjeraflæste “smart”meters. På facebook er der flere Nej til smartmeter grupper som er værd at følge. Du bliver ikke oplyst om farerne ved disse smartmeters, som naturligvis også sender stråling, som øger det strålingshelvede, som du i forvejen befinder dig i. De kommer bare og sætter det op også selvom du ikke er hjemme.

Vores bedste råd er: nægt, nægt, nægt.

Der er noget i luften….

Der er noget i luften…….
En dejlig julesang – eller noget meget mere skræmmende.


Har du bemærket, at himlen ikke ligner sig selv mere. Kig op og se efter, selv en blind kan se, at der er noget galt. Skyerne ser underlige ud. Nogle ser ud som om de er strøget på med en pensel, andre opstår som en hale efter et fly, der breder sig og fylder hele himlen så der bliver “letskyet” og der bliver lukket af for solen. Sære fly flyver på kryds og tværs og efterlader tykke striber på himlen. Rigtig mange mennesker har skrevet til DMI og forespurgt hvad det kan være. Man får bare en sludder for en sladder om almindelige fly, der skaber cirrusskyer, selvom enhver der har øjne i hovedet kan se, at det ser unormalt ud. De almindelige fly udleder contrails, som forsvinder forholdsvis hurtigt, hvorimod chemtrails ligger i mange timer og breder sig til en ulden masse som stjæler din sol. 


Men nu har Bill Gates og Elon Musk indrømmet, at de foretager geoengineering. I klimaets navn, for at adskille jorden fra solens stråler. For at køle jorden ned, så den ikke bliver overophedet. For at vi ikke skal få for stor temperaturstigning. Tak for det, men nej tak. Det, de sprøjter ud, bliver ikke oppe i luften, men falder ned på jorden og forgifter os alle. Mennesker, dyr og planter. Luften vi indånder fyldes med modbydelige tungmetaller som aluminium, strontium, barium, kviksølv. Vi har vores oplysninger fra de mange chemtrails grupper på facebook, som endnu ikke er blevet censureret bort. Du får ikke disse oplysninger i DR Danmarks radio, her får du kun vild med dans og bageprogrammer. 


Vi ved at det er hård kost at blive præsenteret for disse facts, men begynd at lægge mærke til himlen. Det kan starte med en skøn blå himmel, men snart dukker flystriberne op og breder sig og lukker hele himlen af med et let skydække. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i disse ting og ikke bare tror at alt er godt. Alt er desværre ikke godt. Det går tilbage for insekterne og dyrene i al almindelighed og mennesker bliver syge. Det er på tide, at DU handler. Du må handle både for din egen, men også for dine børns og børnebørns skyld. Vi skal have stoppet dette vanvid, og det første man må gøre er at fortælle folk om det og selv undersøge og sætte dig ind i det. Vi er i krig og du må slås. 
PRIMERS

http://globalskywatch.com/what-are-chemtrails.html

http://globalskywatch.com/chemtrails/ubbthreads.php…

NEWSFEED

http://globalskywatch.com/chemtrails/ubbthreads.php…

PERSONAL ARTICLES

http://globalskywatch.com/stories/my-chemtrail-story/

HEALTH EFFECTS

http://globalskywatch.com/illness/

SCIENTISTS

http://globalskywatch.com/scientists/

WHISTLE BLOWERS

http://globalskywatch.com/whistleblowers/

CELEBRITIES

http://globalskywatch.com/celebrities

OTHER RESOURCEShttp://globalskywatch.com/resources/aluminium, barium, strontium, 

Dyrene

Bliv vegetar ligesom os.

Vi er vegetarer.

Både for vores egen og for dyrenes skyld. Alle dyr har en smuk sjæl, som man bør værdsætte og respektere.

For vores egen skyld fordi vi ikke vil ulejlige befolkningen af celler i maven med at nedbryde døde dyr, med fare for at de ikke magter opgaven og der opstår sygdomme og fordi vi ved hvilken lidelse, der ligger bag al kødproduktion, og har valgt ikke at være en del af det.

Vore hjerter græder for dyrenes skyld.

Hvis du har en hund, eller en kær lille kat, som du elsker så ved du, at alle dyr er forskellige og når man kender dem godt, så oplever man deres personlighed på nært hold. Hvis de er syge, bringer vi dem straks til dyrlæge, og vi nyder deres selskab i det daglige.

Dyrene i landbruget er ligeså forskellige som vore kæledyr, de har ligeså meget personlighed som kæledyrene, mærker ligeså meget smerte og kærlighed som de. De har omsorg for deres afkom, kan blive glade, blive bange, ja de har naturligvis følelser ligesom kæledyrene. Selv en krabbe kan føle smerte. Fisk lider store smerter under kvælningsdøden. Kyllinger mishandles i store mængder – de får næbbet hugget af, pakkes i små bokse og deres korte liv er fuldt af stress og angst. Hvis du skriver ordet “kylling” i søgefeltet hos google, så kommer der masser af madretter op. En kylling er nu ikke længere et dyr, men en madret.

Som børn lærer vi som det første at holde af dyrene. Bøger til småbørn er fuld af idylliske billeder af dyr, og vi lærer børnene at dyrene siger ØF og MUH. Senere spørger de måske om hvad det egentlig er, de spiser, og her kan man let få et forklaringsproblem. Sandheden er ikke let at få sagt, så mange begrunder kødspiseri med et stort behov for protein. De mener ikke, man kan undvære kød, men det kan man sagtens. Min mor levede i bedste velgående som vegetar hele sit liv og hun blev 93 år uden nogen sygdomme.

Jeg mener, det er et stort, samfundsmæssigt problem at vi behandler dyrene så dårligt. Alle ved, hvordan dyrene behandles, men vi fortrænger det af gammel vane. Det gør, at vi hele tiden går imod vores samvittighed. Men fordi det er samfundsmæssigt acceptabelt at mishandle dyrene i kødfabrikker gør det det stadig ikke i orden for den enkelte. Når vi ser en kyllingetransport på vejen med skrækslagne, mishandlede kyllinger på vej til et udenlandsk slagteri kan vi måske godt lige undvære kyllingen til det næste måltid. Men kort tid efter er det glemt, og vanens magt tager over.

Vil du vide mere om hvordan dyrene behandles i landbruget, så gå ind på ANIMAs hjemmeside. Anima viser sandheden om kødfabrikation i en sådan grad, at du ikke længere behøver at være i tvivl. Man siger, at hvis slagterierne havde glasvægge ville der være mange flere vegetarer.

Så HOLD OP med at deltage i mishandlingen af vore medskabninger her på jorden. Lyt til din indre stemme, bliv vegetar. Det kræver en lille indsats, men du kan finde mange dejlige opskrifter hvis du googler Dansk Vegetarforening. Ved samme lejlighed kan du lige droppe pelsen og læderet. Det er heller ikke nogen køn produktion. Brug det du har, men køb ikke mere. Du behøver det jo ikke.

Spørg dig selv næste gang du står ved en grillbar om du VIRKELIG længes meget efter smagen af død gris. Vær kærlig ved dine medskabninger. Måske kan en falaffel gøre det.


Hvad Jesus siger om dyr kan man se i UR Evangeliet, kapitel 38:

Jesus fordømmer mishandlingen ad dyr.
(1) Og nogle at hans disciple kom og fortalte ham om en vis ægypter, Beilais søn, som lærte, at det var lovligt at pine dyr, såfremt deres lidelser var til gavn for menneskene.

(2) Og Jesus sagde til dem: “Sandelig siger jeg jer: de, som drager fordel af den uret, som begås mod en af Guds skabninger, kan ikke være retfærdige; heller ikke kan de, hvis hænder er plettede med blod, eller hvis munde er forurenede at kød føde, berøre hellige ting eller lære om Rigets hemmeligheder.

(3) Gud giver kornsorterne og jordens frugter til ernæring, og for retfærdige mennesker gives der i sandhed ikke nogen anden lovlig ernæring for kroppen.

(4) Røveren, som bryder ind i et hus, bygget at mennesker, er skyldig; men de, som bryder ind i et hus, bygget af Gud, endog det mindste af disse, er endnu større syndere. Derfor siger jeg til alle, som ønsker at være mine disciple: hold hænderne fra blodsudgydelse og lad intet kød komme ind i jeres mund; for Gud er retfærdig og gavmild og har bestemt, at mennesket udelukkende skal leve at jordens frugter og sædekorn.

(5) Men hvis et dyr lider meget, så dets liv er en plage for det, eller hvis det bliver farligt for jer, så befri det for dets liv så hurtigt og smertefrit, som I kan. Gør en ende på dets liv i kærlighed og medlidenhed, men pin det ikke; og Gud, Fader-moderen, vil vise barmhjertighed mod jer, ligesom I har vist barmhjertighed mod dem, som er givet i jeres hænder.

(6) Og hvad i end gør mod selv de mindste at disse mine brødre, gør i mod mig. For jeg er i dem, og de er i mig. Ja, jeg er i alle væsener og alle væsener er i mig. I al deres fryd, fryder jeg mig; jeg lider med dem alle deres lidelser. Derfor siger jeg jer: vær venlige mod hinanden og mod alle Guds skabninger.#

Hver gang du skelner og giver nogen etikette på, så de er anderledes end dig, kan man behandle dem efter forgodtbefindende. Nu må vi snart forstå at alle har ret til livet og til en ordentlig behandling. Du kan ikke hidse dig op over hundeslagterier i Kina og samtidig spise flæskesteg.

Jeg længes efter en tid, hvor der bliver rettet op på det forfærdelige forhold, vi har til dyrene. Derfor har jeg udnævnt mig selv til dyrevelfærdsminister , og udfærdiget et manifest til genoprettelse af det gode forhold til dyrene:


Udgivet af Ministeriet for dyrevelfærd, ved dyrevelfærdsminister Lene Bang. ,

 1. Slagterier, mejerier, kyllingefarme og fiskefarme nedlægges med øjeblikkelig virkning.
 2. Mennesker skal erkende den vold, de har begået mod dyrene og må aldrig mere sætte tænderne i døde kroppe.
 3. For at gøre volden god igen bør man tage et eller flere slagtedyr til sig og behandle dem godt til de dør en naturlig død.
 4. Det er tilladt og velset at have et eller flere større eller mindre dyr på sin ejendom også i villahaver. Folk, der bor i lejlighed kan indrette et værelse til mindre dyr, eller deltage i pasningen af andres dyr. Mink kan flyttes til en eller flere fjerntliggende, ubeboede øer, hvor de ikke gør skade.
 5. Flokdyr skal have de bedste muligheder for at være i flok.
 6. Heste må aldrig spændes for tunge vogne.
 7. Der skal føres kontrol med hvordan dyrene behandles af et dyrecenter bestående af en dyrlæge, en dyrehealer, en der aftjener en straf for overtrædelse af dyrevelværdsloven, samt et eller flere børn under 4 år. Små børn har stadig den rette uskyldige kærlighed til dyrene og er de bedste ambassadører. Der skal være dyrecentre i alle landets byer. Dyrecentre rådgiver om pasning af dyrene og om hvordan man kan indrette sin have, så det passer til et eller flere dyr. De kommer ofte på uanmeldte besøg og formidler også pasning af dyrene, hvis du er bortrejst og de sørger for, at dem som ikke selv har mulighed for at passe et dyr, kan komme i kontakt med dyr. Alle mennesker skal have muligheden for igen at lære kærligheden til et dyr at kende og søge om tilgivelse for al den uret, vi har påført dyrene.
 8. Alt nybyggeri skal tilgodese naturen med haver, små søer og vandløb og beplantning til glæde for bier og andre dyr. Hvis der er bygget for tæt, skal ejendomme rives ned for at give plads til naturen.
 9. Fiskeri forbydes.
 10. Kun økologisk plantemad tillades.
 11. Det forbydes at bære pels. Alle pelsfrakker etc. Afleveres på det lokale dyrecenter og benyttes til redemateriale.
 12. Produktion og nyindkøb af læder (sko/tasker etc.) forbydes. Man må fortsat gå i sine gamle lædersko/bruge lædertasken til de/den er slidt op. Der tillades en udfasningsperiode på 10 år herefter gives der bøder for at vise sig i gadebilledet med læder.
 13. Import af animalske varer forbydes med øjeblikkelig virkning. Overtrædelse straffes med ubetinget fængsel.
 14. Når man vil fjerne en edderkop sætter man en kop ned over den og skubber forsigtigt et postkort ind under den, løfter den op og placerer den et behageligt sted i haven.

Den dødens farlige stråling

5G

Når du anvender telefon, computer, smart ur, printer m.m., der ikke er kabelført, men virker via wi-fi, så er du udsat for ikke ioniserende bestråling med meget store risici for mange forskellige sygdomme. Mere end 240 internationale, uafhængige forskere har leveret dokumentation for, at stråling fra trådløs teknologi er helbredsskadelig. En dokumentation der omhandler sygdomme som: dine celler angribes og der opstår kræft, nervesystem og hjerne angribes, DNA´et angribes, hjerte- og karsygdomme, ADHD, alzheimers, autisme og vi kender alle til det fertilitetsproblem, vi har i dagens Danmark, hvor flere og flere får problemer med at blive gravide.

Vores børn er voldsomt udsatte, fordi deres hjerner og kroppe langt fra er færdigudviklede, og de udsættes for bestråling – om ikke i alle, så i mange af døgnets 24 timer. Der anvendes wi-fi i vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsordninger og også i hjemmet. Der ses da også et voksende antal børn med hjernetumorer og voksne, der er så hårdt ramt, at de må leve i isolation.

Naturen kan heller ikke tåle en stor eksponering af stråling: En meget stor andel af insektmassen er forsvundet, fugle får problemer med navigationen – de kan ikke finde vej – og træer og planter tæt på telemaster visner. Vi ved også, at ca. 75 – 80 % af insekterne er forsvundet. Hvornår så du sidst en bi?

Og nu er teleindustriens så i gang med udrulningen af 5G, et militært udviklet mikrobølgevåben, der opsættes i stort antal med korte afstande mellem master og antenner, med grænseværdier der er de højeste i verden (9000 gange større end Europarådets anbefaling i Resulation 1815, 2011), værdier der ikke længere er tidssvarende, og som er mere end en billion gange højere end de naturlige niveauer, vi historisk er blevet eksponeret for. Værdier der kun beskytter mod akut opvarmningseffekt af kortvarig eksponering, som grænseværdien for mikrobølgestråling ved 6 minutters eksponering. Dertil kommer opsætning af 20.000 satellitter i Rummet, så vi vil alle blive eksponeret 24 / 7.

Dette er et eksperiment med og et angreb på den danske befolkning, hvor to ud af tre i forvejen lider af kroniske sygdomme (ny undersøgelse fra Aalborg Universitet). Og vi kommer selv til at betale prisen, for ingen forsikringsselskaber vil forsikre nogen som helst mod strålingsskader.

Dertil kommer, at 5G inkluderer den totale overvågning af befolkningen. Vi har med skræk og vantro set, hvordan Big Brother samfundet fungerer i Kina, hvor borgerne ikke kan færdes frit nogen steder – de bliver overvåget. Vi kommer til at leve i en kæmpe mikroovn, hvor der kan skrues op for styrken, hvis man fx skulle ønske at opløse en menneskeforsamling. En absolut befolkningskontrol som resultat af “the internet of things”, som ingen har bedt om, men som på fascistisk vis bliver tvunget ned i halsen på den danske befolkning.

Samtlige partier i Folketinget har været med til at vedtage udrulningen af 5G og solgt den danske befolkning til teleindustrien, der har fået totalt frie hænder, for foreløbig 2 milliarder kr., og det på trods af en Verdensappel fra flere hundrede forskere og 48.000 borgere om at standse udrulningen af 5G, til trods for de 247 uafhængige forskeres advarsel direkte til politikkerne samt EU´s indstilling om at inddrage forsigtigheds – princippet. Ved udrulningen af 5G udenom landets borgere har politikkerne begået brud på Århuskonventionen og en advokatundersøgelse har vist, ”at etablering og aktivering af 5G netværk, således som det pt. foreligger beskrevet, ”vil være i strid med menneskeretlige og miljøretlige regler i EMRK, FN´s børnekonvention, EU – regler samt Bern– og Bonn konventionen. Dette på grund af den meget betydelige videnskabelige dokumentation for, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling er helbredsskadelig på mennesker (og særligt for børn), dyr og planter”. Derfor er en gruppe private borgere nu i gang med at sagsøge Staten.

Sundhedsstyrelsen, som har til formål at ”arbejde for at fremme folkesundheden og skabe gode rammer for sundhedsvæsenet i Danmark”,har begået et kæmpe svigt imod befolkningen, idet den ikke har indsamlet og behandlet den faktiske evidens, der foreligger fra uafhængige forskere. Det gælder ældre som ny forskning. Styrelsen har rådført sig med kun én inhabil forsker, hvorved der er begået et lovbrud, og anvendt en ældre, utidssvarende rapport fra WHO, hvorfor man kan kalde styrelsens vejledning direkte vildledende.

DR, som skal oplyse danskerne om væsentlige emner og sætte dem til debat, har heller ikke gjort deres arbejde, idet der fra deres side kun har været udsendt en sporadisk information vedr. 5G, vinklet til fordel for teleindustrien. Dette skal selvfølgelig ses i lyset af, at DR har indgået et samarbejde med teleindustrien om indførslen af 5G.

Dette er uhyggelige fremtidsudsigter, du er i den grad blevet forrådt af politikerne, der har solgt os alle til teleindustrien i et magt– og pengebegær, som nok er tidens Guldkalv, men som kan resultere i menneskers, dyrs og planters undergang.

Du ved nok, hvordan en mikroovn fungerer?

Du har nok ikke lyst til at leve i en kæmpe mikroovn?

Og hvad siger du til at få dine celler kogt?

Nej, vel? Så kom ind i kampen. Red dig selv, dine børn og børnebørn.

Du kan støtte og hjælpe via face book gruppen: Stop 5G udrulning i Danmark og melde dig ind i partiet JFK21, som foruden mange andre fantastiske mærkesager, er det eneste parti, der er modstander af 5G. Vi anbefaler dig, at gå ind på hjemmesiden www.jfk21.dk

Du kan selv undersøge emnet. De nedenstående kilder kan hjælpe dig i gang.

KILDER:

www.forskning.dk

www.ec.europa.com

http://ehsf.dk/dokumenter/5G

www.Emfoff.com/cocer-up/

www.free21.0rg/statsbudgettet-genetik