Læserbrev 2 til Det Grønne Område

5G og eksperterne

Når Poul Noer den 10. juli skriver et modsvar til vores indlæg af 3. juli, argumenterer han for 5G ved blande vacciner og partiet JFK, og dets formand, Mads Palsvig, ind i sagen. Det vil vi gerne have os frabedt. Vi er to voksne mennesker, der har undersøgt emnet, og vi tager det fulde ansvar for, hvad vi skriver, vi lægger det hverken over på et parti eller andre. Hvorfor synes Poul Noer, det er nødvendigt ? Har han noget på spil politisk? Hvad er han bange for?

Og når han videre argumenterer for, at Sundhedsstyrelsen og dens rådgiver Christoffer Johansen er habile eksperter, så har han tydeligvis enten ikke sat sig ind i sagen eller også skriver han imod bedre vidende. Har han også her noget på spil økonomisk / jobmæssigt?

Hvis man googler Poul Noer, dukker han op her og der og alle vegne: i kommuner og regioner, Altinget, DR, TV– midtvest, Berlingske og Nordjyske m.m. Poul Noer er telelobyist, og i fagbladet Computerworld kan man læse, ”at han arbejder for at forbedre rammer og vilkår for at drive bl.a.

it – og televirksomheder og fremme digitaliseringen i Danmark”. Jovist er han sovset ind i teleindustriens fremme af 5G. Og så er det jo en nødvendighed at nedgøre partiet JFK, det eneste der er imod udrulning af 5G som den pt. foreligger, for havde partiet magt som det har agt, blev Noer ikke kun arbejdsløs, men også ansvarliggjort.

Eksperter er for Poul Noer Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. Sundhedsstyrelsens eneste rådgiver vedr. ikke ioniserende stråling hedder Christoffer Johansen, og han har varetaget den rådgivningsfunktion siden 1994. Han har også modtaget personlige honorarer og forskningsmidler fra teleindustrien (Tele Danmark, Sonofon, dansk Energi, energinet.dk, COWI). Senest indgik han i 2017 kontrakt med COWI, som bl.a. beskæftiger sig med ”smart cities” – byløsninger med wi fi – 5G. Endelig er Christoffer også tilknyttet en afdeling i Kræftens Bekæmpelse. Manden er stærkt inhabil, og Sundhedsstyrelsen har været vidende herom i mere end 20 år, hvilket er brud på Forvaltningsloven. Det er normalen, at forbrydelser straffes – men det gælder åbenbart ikke, når det er en styrelse, der er kriminel?

Når Poul Noer skriver vedr. 5G, at vi skal lytte til eksperterne, så er vi fuldstændig enige. Selvfølgelig skal vi lytte til eksperterne, men vi skal stille krav om habilitet, at eksperter ikke er betalt af teleindustrien. På Sundhedsstyrelsen hjemmeside står at læse helt frem til maj., at den ikke kan udtale som om 5G, da den ikke har modtaget den nødvendige information fra ministeriet. Det på trods af, at handleplanen for udrulningen af 5G var offentliggjort, og licenserne var solgte. En Sundhedsstyrelse der ikke selv tester og som bliver rådgivet af en inhabil læge, kan ikke siges at være ekspert, og heller ikke Kræftens Bekæmpelse har forsket i eller samlet nyere uafhængig evidens at udtale sig på. Men der findes en del nyere materiale, testet og udarbejdet af uafhængige forskere, der konkluderer, at de fastsatte grænseværdier er alt alt for høje, og at stråling fra trådløst net er sygdomsfremkaldende for mennesker, dyr og planter. Her skal vi blot nævne rapporten ”Kortlægning af bioreaktivitet ved mikrobølger i nontermiske intensiteter” af okt. 2015, en omfangsrig udredning begået af uafhængige eksperter.

Jo, vist LYTTER vi til eksperterne!

Lene Bang og Pia Andersen