Læserbrev i Det Grønne Område

Ingen respekt for bekymring for 5G

– svar til Poul Noers læserbrev af 18. juni 2019

Når Poul Noer, chefkonsulent for Dansk Erhverv, beroliger os vedr. den igangværende udrulning af 5G, så kan vi da alle være helt rolige, eller kan vi? Er Poul Noer en habil og uafhængig kilde, og dokumenterer han han sine påstande om, at 5G er ganske ufarligt?

For det første er Poul Noer ikke habil, idet han som chefkonsulent i Dansk Erhverv repræsenterer dansk erhvervsliv – og ikke borgernes interesser. Det er en kendt sag, at såvel den danske stat som telebranchen vil tjene betydelige milliardbeløb ved opsættelse, oprettelse og drift af kommunikationssystemerne.

Dernæst henviser han til Sundhedsstyrelsen, som indtil for ganske nylig på deres hjemmeside havde skrevet, at styrelsen ikke kunne udtale sig om 5G, da de ingen info havde desangående. Der har været høringer angående 5G arrangeret af forskellige patientforeninger og politikere, hvor Sundhedsstyrelsen har været inviteret, men valgte ikke at deltage. Bemærkelsesværdigt er det, at Sundhedsstyrelsen efter politikeren Julius Graakjær Grantzau fra Alternativet stillede Sundhedsministeren spørgsmål til evt. sundhedsproblemer i forbindelse med 5G og efterfølgende afholdt en høring sammen blandt andre Jan – Erik Messmann fra Dansk Folkeparti, først da skrev styrelsen på deres hjemmeside, at der ikke er en sundhedsrisiko forbundet med 5G.

Scheer, EU – komissionens organ for ny miljøtrusler, har udpeget 5G som en miljøtrussel ( Information den 28. feb. 2019 – 5g er en miljøtrussel, som bør stoppes). Kræft optræder på WHOs liste over risiko ved elektromagnetiskstråling – læs 5G.

Pouls Noers dokumentation i form af ikke nærmere navngivne ekspertpaneler er også mangelfuldt, da han ikke nævner de mere end 240 uafhængige forskere, som har advaret imod udrulning af 5G, en advarsel de danske politikere har modtaget. Vi må konkludere, at Poul Noers skriv om 5G er uvederhæftigt, det mangler dokumentation for de skrevne påstande, som han forholder sig totalt ukritisk til.

Ved udrulning af 5G, har politikerne brudt Århuskonventionen, som påbyder, ”at befolkningen skal inddrages i beslutningsprocesser på miljøområdet”. Det er sket på trods af viden om, at mikrobølger gør stor skade på såvel dyre – som planteliv.

En advokatundersøgelse med et 70 sider langt responsum har endvidere vist, ”at etablering og aktivering af 5G netværk, således som det pt. foreligger beskrevet, ”vil være i strid med menneskeretlige og miljøretlige regler i EMRK, FN´s børnekonvention, EU – regler samt Bern – og Bonn konventionen. Dette på grund af den meget betydelige videnskabelige dokumentation for, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling er helbredsskadelig på mennesker (og særligt for børn), dyr og planter”.

Der er evidens for, at stråling kan / vil medføre bl.a. følgende sygdomme:

Celler angribes og der opstår kræft, nervesystem – herunder hjernen angribes, det endokrine system og DNA´et angribes, øget produktion af oxidativt stress og frie radikaler, øget forekomst af celledød, fertiliteten sænkes, en øgning af hjerte – og karsygdomme, ADHD, autisme og alzhamers.

Det er meget arrogant at opstille disse meget voldsomme og sundhedsfarlige antenner med grænseværdier, som er de højeste i Verden – og som der kan skrues op for, hvis man fx hurtigt vil opløse en demonstration – og samtidig endda nedgøre befolkningens bekymring samt at nedgøre den Verdensappel, som har fokus på at stoppe 5G på Jorden som i Rummet. Bag appellen er flere hundrede forskere og mere end 48000 borgere. Samtlige politikere har modtaget denne appel, men vil på trods heraf ikke standse udrulningen af et ikke testet 5G. Dermed tager de befolkningen som gidsler for teleindustriens og egets vanvittige penge – og magtbegær.

Partiet JFK21 tager ansvaret for den voksende og fuldt berettigede bekymring, og at latterliggøre dette, finder vi ikke kun arrogant, men også uansvarligt og en udstilling af en manglende respekt for miljø og liv og vores børns fremtid. Vi kommer til at betale prisen, for ingen forsikringsselskaber vil forsikre nogen som helst mod strålingsskader.

En konspiration er defineret ved: At der eksisterer en gruppe magtfulde og/eller indflydelsesrige mennesker, der har en skjult hensigt om at samarbejde med det formål at opnå økonomisk eller politisk magt eller andre fordele. Er 5G mon i virkeligheden en konspiration imod befolkningen? Jo, det mener vi så sandelig det er. Derfor glæder vi os over, at der i det mindste er et enkelt parti, der blandt sine mere end 30 mærkesager, har taget kampen op imod 5G som den allervæsentligste for nuværende.

Partiets mærkesager kan ses på hjemmeside www.jfk21.dk. Man kan få hurtigt overblik ved at se de små videoer på you tube, hvor formanden for partiet, Mads Palsvig, forklarer om alle mærkesagerne.

Lene Bang og Pia Andersen