Brev til Margrethe Vestager

Lyngby, den 2. sept. 2019

Kære Margrethe Vestager

Vi er to bekymrede borgere, som hele tiden løber panden mod en mur. Vi har nu henvendt os til Folketinget, Danmarks Radio, Sundhedsstyrelsen om nogle alvorlige problemer, som vi synes, vi har i Danmark lige nu:

  1. Det er en kendt sag, og der foreligger så rigelig evidens for, at den bestråling, vi Danskere er udsat for gennem WIFI, telefoner, printere, smarture, smartmeter, mm. langt overstiger, hvad mennesker og natur kan tåle. Allerede nu ved vi, at 75 – 80 pct. af insekterne er væk, fugle har svært ved at navigere og planter og træer i nærheden af master, dør. Vi mennesker får sygdomme som cancer, nervesystem, kredsløb og dna et bliver påvirket. Andre sygdomme som f.eks alzheimer, autisme. Og nu har politikerne også solgt en tilladelse til udrulning af 5G – et militært udviklet microbølgevåben – som når det er fuldt implementeret vil virke som en kæmpe microoven. Vi mener, at det er meget respektløst at indføre noget sådan uden først at få tilladelse af befolkningen. Vi har aldrig givet tilladelse til at være testland for en microbølgeovn, og derved er utallige konventioner brudt, f.eks. Århuskonventionen.
  2. Samtidig har vi gennem meget lang tid observeret, at fly udspreder kemikalier i ekstrem grad. Man ser dem så godt som dagligt flyve i meget forskellige retninger efterladende tykke striber, som ekspanderer og bliver til et gråt tæppe, der dækker for solen. Kemikalierne spredes over jorden og øger forgiftningen. Samtidig lægges der pres på forældre til at vi skal give børnene vacciner indeholdende modbydelige stoffer som aluminium
  3. Vi mener demokratiet i Danmark er under afvikling, når vanvittige beslutninger trækkes ned over hovedet på os, uden mulighed for oppunering, fx er det ikke muligt for en folkevalgt borgmester at træffe beslutninger vedr. opsætning af telemaster, her har teleindustrien fået vetoret. Dog har ingen besluttet, at teleindustrien skal diktere landets infrastruktur. Vi har i lang tid arbejdet på at afdække forbindelsen mellem den tidligere regering og teleindustrien, og vi er rystede over at opdage, hvordan staten har solgt demokratiet og befolkningens sundhed til en privat virksomhed. Det hele undladt omtale i DR, hvis formål jo netop er at oplyse, informere og debattere nye tiltag i samfundet. Vi ser med skræk, hvorledes enhver kritik af 5G latterliggøres og udlægges som russisk påvirkning, hvilket skal ses i lyset af den indførte Påvirkningslov, der i høj grad også har udvandet demokratiet og ytringsfriheden.
  4. Vi er bekymrede over, at befolkningen sundhed – eller skulle vi sige sygdom, er lagt i hænderne på medicinalindustrien, hvis formål jo er at tjene penge. Og det ses jo også i den vedvarende stigning af kroniske sygdomme blandt befolkningen (ny undersøgelse fra Aalborg Universitet- to ud af tre har en kronisk sygdom), at medicinalindustrien ikke gør folk raske, tværtimod er det almen viden, at mange rent faktisk dør af lægeordineret medicinering. Og nu kommer så udrulningen af 5G, hvor vi kan forvente en øgning i sygdomme og antal affødt af ikke ioniserende stråling. Og der er ingen hjælp at hente fra Sundhedsstyrelsen. Heller ikke fra forsikringsselskaber – ingen kan blive forsikret imod stråling.
  5. Ved udrulningen af 5G kommer vi under det optimale overvågningssystem, og vi har med skræk og rædsel set, hvorledes dette fungerer i Kina, hvilke konsekvenser det har haft for den enkelte borger. Et overvåget samfund har ikke demokrati, men diktatur. Og det har ingen bedt om i Danmark.

Du er nu orienteret, og vi forventer, at du som repræsentant for landets borgere vil handle. Ellers er du i ond tro, når ansvaret skal placeres.

Med venlig hilsen

Pia Andersen og Lene Bang