Brev til DR

Lyngby, den 07. juli 2019

Har DR fået nye ejere?

Vi er en gruppe bekymrede borgere, der i nogen tid har oplevet ikke at blive informeret via DR om det store samfundsmæssige indgreb, som udrulningen af 5G er. Vi er forundrede over DR´s tavshed i forhold til så drastisk et samfundsmæssigt indgreb. Sagen er kun blevet omtalt få gange og kun ud fra en positiv synsvinkel, på trods af mange borgeres berettigede bekymring.

I Folketingets kontrakt indgået i forlængelse af medieaftalen for 2019 – 2023 med DR fremgår det, at formålet samlet set med DR´s public service – virksomhed er: ” at styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund og sikre borgerne adgang til væsentlig og uafhængig samfundsinformation, debat og kultur. DR skal gennem indhold og tjenester stimulere til deltagelse i den demokratiske proces”, hvilket du, som medlem af direktionen, er ansvarlig for, bliver opfyldt. Vi kan dagligt konstatere, at du ikke lever op til dine forpligtelser.

Vi er kritiske overfor, at DR har indgået et samarbejde med teleindustrien om at fremme 5G, hvilket fremgår af den af ministeriet udarbejdede handleplan om 5G. Vi oplever i sandhed, at DR overholder denne aftale, idet befolkningen holdes i total uvidenhed omkring konsekvenserne af udrulningen af 5G. Hvad er det, du, som skal sikre at formålet for DR´s public service – virksomhed, finder vigtigst: at varetage: demokratiet i forhold til befolkningens interesser, eller efterkomme ønsker / diktat fra teleindustrien? Og hvordan synes du om, at du er blevet en marionet for teleindustrien? At du tvinges til at overtrumfe befolkningens ret til, ikke kun at blive informeret om, men også at deltage i og / eller overvære debatter for og imod, en så væsentlig samfundsændring. Og har du overset, hvorledes borgernes naturlige bekymring nedgøres, latterliggøres og udskriges som værende russisk propaganda? Og det på trods af tvungen licensbetaling. Det kalder vi ikke for nøgtern samfundsoplysning, men respektløs leflen for teleindustrien.

Det kan godt være, at de danske politikere har forlovet sig med teleindustrien og er blevet lovet guld og grønne skove. Dette er imidlertid sket på et forkert grundlag. Man har brugt inhabile forskere, i lommen på teleindustrien til at berolige folk og forsøge at overbevise os om, at 5G er aldeles ufarligt, hvilket f.eks. 240 uafhængige internationale forskere har dokumenteret at det absolut ikke er. Der foreligger masser af bevis for at stråling er sygdomsfremkaldende, det er især børn, hvis kroppe ikke er færdigudviklede, som rammes. Desuden nedsætter det fertiliteten, og vi ser allerede hvor svært folk har ved at få børn, de skal have hjælp og mange opgiver. Celler angribes, og der opstår kræft, nervesystemet, hjernen angribes, det endokrine system og DNAet angribes, øget produktion af oxidativt stress og frie radikaler, øget forekomst af celledød, øgning af hjerte- og karsygdomme, ADHD, autisme og alzheimers.

Dertil kommer, at 5G inkluderer den totale overvågning af befolkningen. Vi har med skræk og vantro set, hvordan Big Brother samfundet fungerer i Kina, hvor borgerne ikke kan færdes frit nogen steder – de bliver overvåget. En absolut befolkningskontrol som resultat af “the internet of things”, som ingen har bedt om. Det bliver på på facistisk vis også tvunget ned i halsen på vores befolkning. Så vi kan igen fastslå, at demokratiet er afskaffet i dette land og markedskræfterne nu regerer Danmark, med god hjælp fra DR.

Vi gentager i håbet om, at du virkelig forstår det: Dette er uhyggelige fremtidsudsigter, og vi føler os i den grad forrådt af DR, som har været med til at sælge os til teleindustrien på et meget tyndt grundlag. Hele folketinget har accepteret at 5G udrulles i Danmark til fordel for teleselskaberne. Der er ingen, som har spurgt befolkningen, man har bare taget denne kæmpe beslutning hen over hovedet på os alle. Dette er et enormt forræderi mod befolkningen, som du som medlem af direktionen har ansvaret for.

Vi har hermed informeret dig som ansvarligt medlem af direktionen, så nu ved du, hvordan det forholder sig. Hvis du ikke agerer på dette, så er du nu i ond tro, når ansvaret for denne forbrydelse mod menneskeheden skal placeres. Derfor forventer vi øjeblikkelig handling fra din side.

Med venlig hilsen

Lene Bang og Pia Andersen

(På vegne af Danmarks natur, dyreliv og befolkning)