Brev til politikerne

Har vi et demokratisk problem her i Danmark?

– 5G luskes ind af bagdøren udenom en demokratisk proces

En gruppe bornholmere har henvendt sig til deres borgmester for at få stoppet en kolossal 5G mast over idylliske Vang. De fremførte, at deres område er et meget smukt naturområde og at masten ville skæmme. Desuden ønskede de ikke at blive overstrålet af mikrobølger.

Borgmesteren forholdt sig kun til det med naturområdet, ikke det sundhedsmæssige. Han udtalte, at han ville tage kontakt til teleselskabet for at høre, om de er forhandlingsvillige. Siden hvornår er det blevet sådan, at et privat firma, et teleselskab skal bestemme over en folkevalgt borgmesters beslutninger?

Ja, det er et faktum, bekræftet ved en høring på Christiansborg den 29. sept. 2019. Høringen indledtes af daværende energi -, forsynings – og klimaminister – Christian Lilleholt – som bl.a. sagde: ”Regeringen lover nu at tage kommunerne og staten selv i kraven, hvis der bliver spændt ben for, at mobilnettene i Danmark kan blive udbygget og opgraderet til 5G-teknologien, som giver højere hastigheder og mere datakapacitet”. Kommunernes og deres borgmestre er dermed frataget deres demokratiske ret til at træffe beslutninger på borgernes vegne.

Det kan godt være, at de danske politikere har forlovet sig med teleindustrien og er blevet lovet guld og grønne skove. Dette er imidlertid sket på et forkert grundlag. Man har brugt inhabile forskere, i lommen på teleindustrien til at berolige folk og forsøge at overbevise os om, at 5G er aldeles ufarligt, hvilket f.eks. 240 uafhængige internationale forskere har dokumenteret at det absolut ikke er. Der foreligger masser af bevis for at ioniserende stråling og mikrobølger er sygdomsfremkaldende, det er især børn, hvis kroppe ikke er færdigudviklede, som rammes. Desuden nedsætter det fertiliteten, og vi ser allerede hvor svært folk har ved at få børn, de skal have hjælp og mange opgiver. Celler angribes, og der opstår kræft, nervesystemet, hjernen angribes, det endokrine system og DNAet angribes, øget produktion af oxidativt stress og frie radikaler, øget forekomst af celledød, øgning af hjerte- og karsygdomme, ADHD, autisme og alzheimers. En ny undersøgelse – forskere fra Aalborg Universitet, fastslår, at to ud af tre danskere lider ef en eller flere kroniske sygdomme, og ved udrulning af 5G vil tallet øges betydeligt.

Dertil kommer, at 5G inkluderer den totale overvågning af befolkningen. Vi har med skræk og vantro set, hvordan Big Brother samfundet fungerer i Kina, hvor borgerne ikke kan færdes frit nogen steder – de bliver overvåget. En absolut befolkningskontrol som resultat af “the internet of things”, som ingen har bedt om. Det bliver på på facistisk vis også tvunget ned i halsen på vores befolkning. Så vi kan igen fastslå, at demokratiet er afskaffet i dette land og markedskræfterne nu regerer Danmark.

Dette er uhyggelige fremtidsudsigter, og vi føler os i den grad forrådt af politikerne, som har solgt os til teleindustrien på et meget tyndt grundlag. Hele folketinget har accepteret at 5G udrulles i Danmark til fordel for teleselskaberne. Der er ingen, som har spurgt befolkningen, man har bare taget denne kæmpe beslutning hen over hovedet på os alle. Dette er et kæmpe forræderi mod befolkningen, og folketinget bør stilles til regnskab for denne vanvittige beslutning. Man har givet teleindustrien fuldstændig frie hænder.

Dette angreb på befolkningen kan ikke være bindende, da det er sket på et forkert grundlag. I henhold til Århus konventionen skal man, så snart der sker væsentlige ændringer i miljøforhold, inddrage befolkningen. Dette er ikke sket, og vi mener derfor ikke, at Århuskonventionen er overholdt. Ingen politiker kan derfor være bundet af aftaler med teleindustrien, og vi vil på det skarpeste opfordre til, at politikerne nu tager ansvar, og de folkevalgte politikere tager magten tilbage, tilbageruller 5G som det øjenbæ og modbydelige skrammel, det er, og giver befolkningen en kæmpe undskyldning.

Nedenstående kan hjælpe dig som politiker og som borger med at få viden om 5G og konsekvenserne deraf. Du vil nok opdage, at de antenner, der skyder op alle vegne, er mikrobølgevåben med retning mod jer, jeres børn og børnebørn, selvfølgelig også naturen – og ved I, hvem der sidder i den anden ende og styrer? Og har I kendskab til de mennesker, der på nuværende tidspunkt allerede er ramt af sygdom fra Emfoff.combestråling? Og tror I, I selv slipper fri?

Med venlig hilsen

Lene Bang og Pia Andersen

(På vegne af Danmarks natur, dyreliv og befolkning)