Nu tændes der for 5G i Lyngby på trods af mange advarsler og dokumentation for skadevirkninger.

Fuldstændig uden at inddrage os borgere i så voldsom en infrastrukturel forandring, skal vi nu opleve at blive overfaldet af vores egen stat i uskøn sammenblanding med teleindustrien. Vi er to Lyngbyborgere, som har skrevet læserbreve, skrevet til alle i Folketinget, til alle landets borgmestre, været til møde i Sundhedsstyrelsen, været til møde i Danmarks Naturfredningsforening, og snart skal til møde i Energistyrelsen. Alle vasker de deres hænder og henviser til Sundhedsstyrelsen, som igen henviser til to, bevisligt industribetalte forskere, Gert Frølund Petersen og Christoffer Johansen samt den Internationale kommission for strålebeskyttelse ICNIRP, en ikke demokratisk valgt, privat organisation hvor flere medlemmer har tætte forbindelser til teleindustrien. 

Den 17. maj, 2018 var datoen for, hvornår vi afgav vores demokrati til teleindustrien. Det er datoen for teleforliget indgået af daværende minister Lars Christian Lilleholt og vedtaget af samtlige partier i Folketinget. Teleforliget giver telebranchen ret til at udrulle 5G hen over hovedet på befolkningen uden nogen som helst dialog. Folk, man møder på gaden ved godt, at der er noget galt. Mange bøjer nakken og lader sig kue. Men flere er ved at vågne op. Især folk der allerede er blevet syge af elektromagnetisk stråling fra 2, 3 og 4G. Der findes ingen behandling for nuværende og ingen forsikringsselskaber vil tegne forsikring mod skader opstået af stråling. Derfor må disse mennesker leve et ensomt liv, tilbagetrukket fra samfundet. En tur i Lyngbycenteret vil være udelukket for disse mennesker. 

Det er uforståeligt, at penge skal stå over vores sundhed, og som det ser ud nu, er det jo sådan, det er. Lige indtil man selv, eller ens kære bliver syg. Så finder man ud af, at ikke alt kan købes for penge. Der er stiftet en foreninog, EHS-foreningen (Elektro hyper sensitiv), som samler viden omkring den skadelige virkning af stråling. Udsigten til en enorm profit er drivkraften bag teleindustriens investeringslyst. Samt en meget bevist kiggen den anden vej, når sundheden bliver nævnt. Så stiller man sig tilfreds med industribetalte forskere. Men hvad betyder penge, hvis det går ud over helbreddet? 

Vi forlanger, at al Teleindustriens modbydelige isenkram tages ned, og at Teleindustrien giver befolkningen en undskyldning for at have bragt vores liv og helbred i fare. Vi er efterhånden blevet vant til skandaler i det offentlige, som vi bare skal finde os i. Vi magter nok en skandale mere, og vi taler også til dig, som er medansvarlig for dette angreb på menneskeheden. Det kræver mandsmod at indrømme så stor en fejl, men hvad vil du sige til dine eventuelle børnebørn når de er blevet syge og sterile af strålingen, og du havde et ansvar. Det er ikke godt nok, fortsat at henvise til Sundhedsstyrelsens industribetalte forskere. ‘

Der eksisterer et langt bedre alternativ til 5G, nemlig fibernet, som ikke forårsager sygdom og miljøskader og endda er hurtigere end 5G. 

5G opsættes over hele verden, og over hele verden er der store protestbevægelser. Den 25. januar er der global 5G protestdag, kl. 16.00 på Rådhuspladsen i København. 

Hvis du vil vide mere om 5G end du får at vide på de officielle kanaler, kan vi anbefale dig at se på EHS foreningens hjemmeside, Rådet for helbredssikker telekommunikation, samt www.Landsindsamlingenmod5G.org,, hvor der er et sagsanlæg på vej imod staten. 

Alt, hvad der er kommet op, kan også komme ned igen. Sådan kommer det også til at gå med 5G når man indser hvor farligt det er.