Hvem har patent på sandheden om 5G?

Når det er Teleindustrien ved hr. direktør Jakob Willer som bestemmer, hvad der er misinformation, og hvad der er sandhed omkring 5G, kan vi naturligvis føle os heelt rolige. For teleindustrien tænker naturligvis først og fremmest på befolkningens ve og vel og så absolut ikke på ussel mammon?

Hvor upassende er det så ikke, når borgere sætter spørgsmålstegn ved 5G, har søgt uvildig, ikke industribetalt viden og information om 5G, og fundet ud af, at 5G er et mikrobølgevåben og absolut ikke en næste generation af mobilnet. Et DEW (Direct Energy Weapon), som kan påføre mennesker fysisk skade. Ved den nyligt afholdte 5G demonstration fortalte John Kitson om, hvordan det var lykkedes at slippe for 5G i hans hjemby Totnes i England og våbeneksperten, Mark Steele, om hvorfor 5G er et våben. Du kan se og høre disse to på internettet. På dansk kan du se Dan Johannesson fortælle om 5G.

5G kan også benyttes til den totale overvågning. Du synes måske overvågning er OK, hvis du ikke laver noget, du ikke må, eller hvis du forventer, at den som overvåger dig er en kærlig mor, som kun vil dig det godt. Men når ens naturlige bekymring for 5G nu pludselig får prædikatet misinformation, så begynder det at stramme for ytringsfriheden. Vi ser hvordan det går til i Kina, hvor ansigtsgenkendelse og fuld kontrol af befolkningen gør det umuligt at have en kritisk holdning til noget som helst. Her i Danmark sætter vi en ære i, at alle skal kunne tænke og udtale sig frit. Det skulle vi gerne kunne blive ved med, selvom man går imod industriens interesser.

Når teleindustrien er så 100% sikker på at 5G er helt og aldeles ufarlig, så må vi gå ud fra, at man naturligvis også er forsikret mod eventuelle skader forårsaget af stråling fra jeres produkter. Vi mangler stadig at få at vide, hvilket forsikringsselskab, vi skal henvende os til hvis/når vi alligevel skulle gå hen og blive syge. Vi må spørge, hvilke undersøgelser teleindustrien bygger deres udsagn på, da hverken de eller andre har lavet undersøgelser om 5G.

Optil teleindustriens licenskøb for 2 mia. i foråret kunne man læse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at man ikke kunne udtale sig om 5G, idet man ikke var i besiddelse af nogen viden derom. Besynderligt nok blev dette ændret til, at Sundhedsstyrelsen ikke så nogen sundhedsrisiko ved 5G straks efter teleindustrien havde handlen i hus. Ikke-ioniserende stråling ligger desuden udenfor Sundhedsstyrelsens kontrakt med staten, hvorfor de heller ingen ansatte har, der beskæftiger sig med 5G. Styrelsen lader sig kun rådgive af en inhabil strålerådgiver, læge Christoffer Johansen – honnorarbetalt industriforsker.

Vi bliver beroliget med, at man holder sig indenfor de foreskrevne grænseværdier. I Danmark har vi verdens højeste grænseværdier 9.000.000 Mhz set i forhold til menneskets egen elektromagnetiske stråling, som svinger med jordens 7,83Hz. Der er absolut ingen evidens for at det er ufarligt at blive udsat for stråling 24/7, som vi vil blive det ved 5G. Tværtimod viser et stigende antal af ehs–ramte, at der er grund til bekymring. Der er da også vægtige grunde til, at danske borgere har påbegyndt en retssag mod staten. Interesserede kan læse advokat Christian F. Jensens responsum, som ligger på www.landsindsamlingen mod 5G.org.

Teleindustrien og politikerne har glemt at spørge os borgere, om vi har interesse i selvkørende biler eller at vores køleskab skal fortælle os, hvornår vi skal købe ind. Vi tror ikke på, at implementeringen af denne teknologi på nogen måde skaber flere arbejdspladser, tværtimod på at mange varme hænder vil blive erstattet af robotlignende maskiner. Vi ønsker hverken bedre eller hurtigere teletjenester på bekostning af forringede levevilkår og sundhedsskader. Og vil vil heller ikke være forsøgsdyr for en grådig teleindustri.

Vi forstår godt, at teleindustrien føler sig trængt op i et hjørne i betragtning af de massive investeringer, som man risikerer går i vasken. Men danskerne er ikke dumme. Vi vil ikke finde os i at nogen går bagom ryggen på os og indfører farlig teknologi. Vi ved godt, hvordan mikroovne fungerer. Vi ønsker ikke, at gå rundt i en stor mikrobølgeovn, hvor der kan skrues på knappen. Vi vil have stoppet udrulningen af 5G, indtil den bevisligt er sikker for miljø, planter, dyr og mennesker.

Man har historisk fået at vide, at følgende var ufarligt: asbest, cigaretter, bonelock, glyphosat, amalgam m.m. Dengang betragtede man også kritik af disse stoffer som baseret på uvidenhed og myter. Må vi anbefale hr. Jakob Willer at forholde sig lidt mere kritisk til sundhedsstyrelsen og gå til mere tidssvarende, ikke industriafhængige evidensbaserede kilder, som fx:

Olle Johansson, svensk docent i neurovidenskab ved Karolinska Institut i Stockholm. Har drevet omfattet forskning indenfor elektromagnetisk stråling.

Lennart Hardell, svensk onkologist og professor ved Ørebro hospital.

Sianette Kwee, cand. scient, Århus Universitet. Har i mange år forsket indenfor bioelektromagnetisme og dens effekt på menneskeskader.

Rådet for Helbredsikker telekommunikation