Brev til klima-, energi- og forsyningsudvalget samt Lea Wermelin, Mogens Jensen og Dan Jørgensen

af 7.11.2019

Kære 5G ansvarlige,


Vi ser, at I nu vil gøre det lettere at få tilladelse til at lave forsøg med 5G. Vi har tidligere skrevet til alle jer politikere og diverse udvalg, at 5G er et microbølgevåben, og hvis der skal laves forsøg med det, så må I huske at spørge befolkningen først om vi vil være forsøgskaniner. 


Vi er rystede over den hemmeligholdelse, vi som borgere er blevet udsat for i forbindelse med så indgribende et tiltag, hvad angår os mennesker, dyr og natur. Vi vil foreslå, at du sætter dig ordentligt ind i de mange advarsler, der foreligger fra massevis af udenlandske og indenlandske forskere og videnskabsfolk. Desuden beder vi jer tage hensyn til de mange mennesker som allerede nu lider under den tårnhøje stråling i Danmark.


Jeg har personligt haft en dejlig veninde, Eva, som blev elektrohypersensitiv. I første omgang flyttede hun til Bornholm, hvor hun købte en gård ude på landet. Der indrettede hun sig med diverse afskærmning, men da var det allerede for sent. Hun tålte ikke stråling og var også blevet el-overfølsom. Om sommeren gik det sådan nogenlunde, fordi hun fandt en strand på Sydbornholm, hvor hun kunne være i fred for stråling, men til sidst kunne hun heller ikke være der. Om vinteren var det et helvede for hende selvom hun pakkede sig ind i el-afvisende beklædning. Hun kunne ikke benytte el og måtte tilbringe mange timer i mørke, ligeledes kunne hun ikke tåle computeren. Hun fik dog kontakt med EHS-foreningen (elektro hyper sensitiv), og igennem dem fandt hun ud af, at der var strålingsfrie områder i Sverige og i Spanien.-
Men hun vidste ikke hvordan hun skulle komme dertil, og til sidst valgte den dejlig og ellers livsgade pige at tage sit eget liv i en alder af 51 år.


El-overfølsomhed kommer ikke til alle, men til nogen, som er sensitive. Du ved ikke, om det er dig selv eller dine børn, men med 5G bliver der i den grad skruet op for grillen, og vi forstår ikke, at I vil udsætte jer selv og os alle for dette microbølgevåben angreb, ligemeget hvor mange penge i får for det. Hvordan vil du forholde dig den dag du selv, eller dit barn bliver syg og der ingen steder er at flygte hen? Stop det nu, inden du gør dig skyldig i folkemord.


Hvis du vil høre mere – eller hvis du vil forklare os, hvorfor du synes, 5G er en god ide, så vil vi hjertens gerne i dialog med dig søndag den 24.11.19, kl. 14.00 på Rådhuspladsen, hvor vi holder en Stop 5G demonstration. Vi synes, du bør møde op og forklare dig, men du skal vide, at du vil blive holdt personlig ansvarlig i et kommende retsopgør, såfremt du fortsat ikke handler, . 
Med venlig hilsen

Lene Bang og Pia Andersen