Ang. DSB´s rejseregler

Jeg ser til min overraskelse, at DSB har valgt at fravige Sundhedsstyrelsens anbefaling på følgende punkt:

I jeres rejseregler står der:

Mundbindet eller visiret må kortvarigt fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det er fx i følgende tilfælde:

  • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.
  • Under indtagelse af medicin.
  • Under samtale med personer, der mundaflæser.
  • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  • Hvis politiet skal foretage identifikation

I Sundhedsstyrelsens anbefalinger står der:

Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind

  • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
  • Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.
  • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv. 
  • Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation 

Her har DSB på kreativ vis ændret i Sundhedsstyrelsen anbefaling fra

Mundbind SKAL fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser mv. til:

Mundbindet MÅ KORTVARIGT fjernes hvis……

Der er endog meget stor forskel på disse to udmeldinger. Jeg er forundret over, hvorfor DSB ønsker at stramme Sundhedsstyrelsen regler yderligere, og vil gerne bede jer uddybe, hvilke overvejelser, der ligger bag jeres stramninger. På hvilket lovgrundlag udsteder man sådanne retningslinjer, og hvem er ansvarlig, hvis folk bliver syge eller dør som følge af jeres manglende korrekte oplysninger til folk?

Jeg formoder og forventer, at DSB omgående klart melder ud, og tydeligt ved skiltning og over højttaleren oplyser Sundhedsstyrelsens rette tekst, så folk trygt kan tage mundbindet af, hvis de får gener og ubehag, uden at skulle gøres til genstand for andre menneskers misbilligende blikke og hadytringer, samt angreb fra DSB ansatte og politi.

Med venlig hilsen

Lene Bang

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *