DR Ultras børneprogram om nøgne mennesker

Er det frisindet og sejt, at nogle stiller sig op i helt bar figur, så børnene kan orientere sig om, hvordan splitternøgne voksne mennesker ser ud? Det svarer til, at en blotter springer frem, åbner frakken, og du kan få lov til at beundre klokkeværket, helt uden selv at have bedt om det. Her ville du muligvis melde blotteren til politiet, og man ville advare sine børn om at gå en anden vej, end der, hvor blotteren færdes.

Men nu kan børnene, helt uden at have bedt om det, bare ved at tænde for DR Ultra få alle deres grænser overskredet. Som barn er man utrolig blufærdig, og man må spørge sig selv, hvem det gavner, at børn skal se på voksne nøgne mennesker. Lad mig lige minde om straffeloven:

§ 232. Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med fængsel indtil 4 år eller under formildende omstændigheder med bøde.

I øjeblikket skubbes grænserne for normalitet. Vi ser hvordan det normaliseres at gå med masker (hvilket faktisk er forbudt). Nu skal det normaliseres at overskride børns naturlige blufærdighed i frisindets navn. Hvad er næste step? Skal børnene have lov til at røre? Og hvorfor ikke? Det er jo bare hud. Hvor nemt er det lige at normalisere pædofili. Det gør man jo i fjernsynet, så kan du vel også godt ….

Det er rimeligt at forlange, at Danmarks Radio meldes til politiet for overskridelse af straffelovens paragraf 232.

Lene Bang

Omskæring

Omskæring, et levn fra fortiden.

Forslaget om aldersgrænse for omskæring på 18 år er lige blevet forkastet af Socialdemokratiet på trods af, at størstedelen af Danmarks befolkning ønsker det.

Overgreb af enhver art repræsenterer den gamle verden hvor bøddel og offer figurerer. At blive omskåret som nyfødt af de mennesker, som skulle passe på en, er et kæmpemæssigt overgreb. Allerede som spæd mister mennesket troen på kærligheden, når det så tidligt gøres til offer. Denne enorme smerte bliver måske glemt eller fortrænges med tiden, men kroppen husker den. På den måde oplæres man i bøddel/offermentaliteten og man kan derfor rumme, når der sker overgreb på andre – dyr eller mennesker.

Frihedskampen omfatter frihed fra ethvert overgreb og enhver tanke, som kan lede til begrebet offer/bøddel. Vores meget mørke regering holder sig tilbage af misforstået hensyn til jødernes ældgamle traditioner, som i den grad trænger til at blive forladt. Jødernes skæbne er knyttet til omskæring. Det gamle ritual holder dem fast i offerrollen og bliver givet videre fra generation til generation. Danmark havde en kæmpe chance for at hæve sin vibration ved at blive foregangsland for menneskers ret til at bestemme over deres egen krop. Denne chance er nu forpasset.

Omskæring er ondskab og bør forbydes over hele verden. Det er på høje tid.

Lene Bang