Brev til Bjarne Hastrup, Ældresagen

Pia Andersen16.42 (for 5 minutter siden)
til bjarne.hastrup@aeldresagen.dk

Kære Bjarne Hastrup

Jeg er et menigt medlem af Ældresagen og takker for Sagens passen på de ældre.

Jeg er dog forbløffet over at se dig på Face Book, som lakaj for Magnus Heuniche, presse på for at vi ældre skal skynde os til lægen, så vi kan få et skud vaccine imod en måske kommende farlig influenza  og forhindre, at vi dør af endnu farligere sygdomme som blodforgiftning og meningitis. Sidstnævnte er der under 40 tilfælde af om året, og det er sjældent ældre mennesker, der er bærere af denne bakterie.

Kun 30% af alle lungebetændelser skyldes Pneumokokker-bakterien, og vaccinen herfor kan muligvis anvendes, men der findes ingen sikker dokumentation for, at vaccinen kan mindske lungebetændelse forårsaget af PPV. Det er jo også alment kendt, at der findes 90 forskellige typer, at den ændres fra år til år.

Så jeg synes, du er med til at opildne en unødvendig frygt blandt os ældre, og det kan du ikke være bekendt.

Nu har jeg en forventning om, at du maner til besindelse, at du medgiver, at der under denne Corona – tid har været færre tilfælde af sygdom og død end ellers, og at angstniveauet har været ude af proportioner. I øvrigt er der jo ved al medicin risiko for bivirkninger, også af alvorlig karakter. http://xnet.dkma.dk/indlaegsseddel/PdfFileServlet?formulationid=926&lang=da

Det er også almen viden, at mange ældre rent faktisk dør af indtag af for megen og forkert medicin. Men det er en anden sag, som jeg vil anbefale ældresagen at dykke ned i..

Må jeg ikke også lige minde dig om, at Magnus Heuniche har brudt Grundloven og tilranet sig magt, så vi nu er meget tæt på at leve i et diktatur, på trods af  at min generation og dem før har knoklet for demokratiet. Så Heuniche er bestemt ikke en mand, man kan have tillid til.

Venlig hilsen

Pia Andersen

Masker i lufthavnen

Mundbind i lufthavnen og i flyene.

At bære mundbind i lufthavne og i fly er en beslutning, som den enkelte lufthavn og det enkelte flyselskab selv kan træffe. De kan også træffe den beslutning at lade være. Fra EASA (EU Aviation Safety Agency)s side er der kun tale om en anbefaling, som ikke bygger på noget sundhedsmæssigt, men bare er noget, man er blevet enige om. I øvrigt er der rent faktisk maskeforbud i Danmark.

Det vidner om en meget stor grad af ansvarsfraskrivelse, bevistløst at følge EU’s anbefaling på trods af, at det, i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er sundhedsfarligt at bære mundbind i længere tid. Man indånder kuldioxid og andre giftstoffer, som man lige har udåndet, og som kroppen gerne vil af med. På den måde, er du, og dit firma med til at sygeliggøre os alle.

Vi er nogle borgere, som gerne vil vide, hvilke kriterier, der ligger til grund for jeres valg af mundbindspolitik. At bære mundbind, er et meget stort indgreb i den personlige frihed, og ligger meget fjernt fra den danske mentalitet, hvor vi elsker vores frihed til at trække vejret og til at rejse. Et miljø, hvor alle bærer mundbind virker totalt skræmmende, ligesom når man ser en kvinde, der bærer niqab.

Det lader til, at Dansk Industri ved Michael Svane, Transportministeriet ved Benny Engelbrecht samt repræsentanter for danske lufthavne, ved bl.a. hr. Søren Svendsen, Aalborg lufthavn, har vedtaget dette vanvittige, dybt fornedrende krav, og det er temmelig skræmmende, at man i Danmark ikke har modet til at gå imod denne anbefaling og sætte en grænse for, hvad vi skal finde os i. Man vil åbenbart hellere tvinge os alle til at bære niqab end at tage det ansvar, der ligger i en selvstændig beslutning. Det er jo også meget nemmere bare at henvise til nogen andre, som har taget beslutningen for en.

Men du, som læser dette, er nu ansvarlig for at vore børn skal vokse op i en verden, hvor vi skal skule mistænksomt til hinanden, gemme os bag et mundbind, gøres syge og tavse i coronaens hellige navn. Coronatests, hvor nogen skal rage os langt ned i halsen, snuppe vores DNA og opbevare det 10 år efter vores død, hvorefter vi kan få udstedt et coronapas har vi allerede, snart kommer vaccinen med chippen, så har vi det totale diktatur.

Vi foreslår, at I sætter jer ned i ledelsen og diskuterer hvilken verden, I som mennesker ønsker. Er det et facistisk diktatur med sundhedsskadelige mundbind, eller en fri verden, hvor folk kan smile til hinanden og rejse frit. EU’s anbefaling er ikke et krav. Transportministeriet, ved transportminister Benny Engelbrecht, Michael Svane, Dansk Industri og Sammenslutningen af danske lufthavne ved bl.a. Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn, har besluttet at indføre denne agenda for at ”harmonisere” med de øvrige lufthavne i verden. Vi anbefaler, at I genovervejer jeres beslutning, og vælger anderledes for danske lufthavne.

Med venlig hilsen

Lene Bang og Pia Andersen
lenebanglyngby@gmail.com