Fodvortepandemien er her.

Mange mennesker over 80 år dør med fodvorter og for at passe på dem, er det strengt forbudt, at besøge dem på plejehjemmet. Testcentre er opstillet i hele landet, hvor man døgnet rundt kan få taget prøver af sit dna, for at sikre sig mod fodvortevirus.

Fodvorter er meget smitsomme, så det er dødsens alvorligt, hvis man får dem. De skal behandles morgen og aften med speciel fodvortecreme. En person med fodvorter bør nu gå med en speciel lyserød hat med en lille rød top, så alle kan holde sig på afstand. En fodvorteapp på din telefon advarer mod fodvorter i det offentlige rum, og en sirene lyder, hvis du har været i nærheden af en anden person med fodvorter.

Nu vil du måske indvende, at fodvorter ikke smitter hvis man har sko på. Men kan man nu være sikker på det? Her i Danmark er vi hellere safe than sorry og du kan glæde dig over, at myndighederne passer på dig og anvender forsigtighedsprincippet.

Når du skal med toget, skal du til enhver tid have dine ben i en stor, sort skraldesæk. Det er ganske vist besværligt, men det sikrer dig mod smitten. Du skal beholde benene i sækken under hele rejsen, også når du bevæger dig rundt på perronen. Du skal til enhver tid bære dit digitale fodvortepas, som kan aflæses trådløst via satellitter fra rummet.

Fødderne skal sprittes af to gange i timen. Dette gælder især børn. De skal lære alt om fodvorter og om at holde afstand til andre for ikke at blive smittet. På gangene i skolen skal der opsættes metalstænger, så børnene kan gå armgang, så de ikke rører gulvet og måske smitter andre.

Man må kun bruge sine sokker en gang. Hver aften skal man tage dem af med pincet og de skal sorteres som farligt affald. Fødderne desinficeres, og man placerer sig i en sort skraldesæk og derefter kan man lægge sig under dynen. Næste morgen desinficeres fødderne igen og man tager først en fodformet plastikpose på, derefter nye, sterile sokker.

Der indføres offentlig træning i at gå på hænder, så fødderne ikke berører jorden og dermed ikke kan smitte dine medmennesker. Det er god stil.

Skulle du, ved letsindighed, ondskab, eller bare dumhed, smitte et andet menneske, så er det helt naturligt og rimeligt, at du nu kan få 12 års fængsel, din familie blive opløst og din kat blive afhændet til 3.mand. Det kan blive nødvendigt, for at fjerne smitten helt, at brænde dit hjem ned til grunden. Straffen for fodvorterelateret kriminalitet er også 12 års fængsel, især hvis man har været påvirket af en fremmed magt.

Ved gentagne tilfælde af fodvorter, kan det blive nødvendigt at amputere dine fødder. Det vil man i første omgang forsøge at undgå, og der arbejdes nat og dag på at fremstille en vaccine bestående af udtræk af døde rotter, katteskidt indsamlet i måneskin, dræbersnegleslim, toiletrens og round-up, og folk håber og beder til, at vaccinen kan blive godkendt hurtigst muligt uden for meget spildtid på testning.

Indtil vaccinen kommer, kan jeg bare anbefale, at man murer sig inde i sit hjem og får mad firet ned gennem skorstenen, samtidig med at man kun ser gamle afsnit af Bonderøven. Så skal vi nok engang få fodvortepandemien under kontrol. Vi passer på dig og på hinanden.

Lene Bang

Testbabyer

Kære forsker på Odense Universitetshospital,

Jeg ser, at Odense Universitetshospital søger testbabyer til en ny vaccine. Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg så opslaget. Hvad tror du, barnet ville svare, hvis det var gammelt nok til at svare? Umiddelbart nej tak. Jeg håber virkelig ikke, at en forælder er så hjernevasket, at han eller hun stiller sit eget barn til rådighed for forskernes eksperimenteren. Jeg er forundret over, at patient- og pårørenderepræsentanterne ikke har nedlagt forbud.

Jeg savner ydmyghed og respekt fra jer forskeres side overfor andre mennesker og for naturen. Fordi du som forsker får en idé, så er det ikke sikkert, at den absolut skal afprøves i virkeligheden, især ikke, hvis den involverer små børn, som ikke har en chance for at sige nej. At bede forældre om at stille deres små børn til rådighed for jeres eksperimenteren, er overgreb af værste skuffe og en massiv overtrædelse af menneskerettighederne og retten til ens egen krop. Det plejer at være de stakkels forsøgsdyr, det går ud over, nu går man så vidt, at det er små børn.

Skal man absolut ”teste” nye vacciner, så bør det være på personer over 18 år, som frivilligt og på et særdeles oplyst grundlag selv stiller deres krop til rådighed.

Jeg anmoder Odense Universitetshospital om, omgående at trække dette vanvittige projekt tilbage, inden nogen små børn skal udsættes for overgreb på grund af medicinalindustriens ufattelige grådighed og jeg ser frem til et svar på denne henvendelse snarest.

Med venlig hilsen

Lene Bang

Her er der kommet et modbydeligt svar. Jeg tror, vi er i Hitlers koncentrationslejer med forsøg på babyer. De skriver, at de er taknemmelige overfor forældrene – de ved godt, hvilket offer de bringer. Deres eget barn. Føj, føj, føj.

Kære Lene

Mange tak for din henvendelse vedr. test af en ny vaccine mod meningokoksygdom.

På OUH er det vores ambition at være patientens universitetshospital. Vi stræber derfor hver eneste dag efter at levere den højeste kvalitet i enhver opgave, så vi sikrer den bedst mulige behandling af vores patienter – såvel børn som voksne.

Den bedste patientbehandling kræver, at vi hele tiden tilegner os ny viden. Forskning er derfor en vigtig og integreret del af vores virke som patientens universitetshospital og medvirker til, at vi til enhver tid kan tilbyde den bedst mulige behandling til vores patienter.

Vores ønske om at teste en ny meningokok-vaccine er et eksempel på, hvordan vi løbende arbejder med at forbedre behandlingstilbuddet til vores patienter. Forhåbningen med den nye vaccine er netop, at vi fremover kan tilbyde en vaccine med færre bivirkninger for de børn, der har behov for en meningokok-vaccine. Det er frivilligt at deltage i forsøget, og de forældre og børn, der deltager, vil blive mødt med den samme respekt og omsorg, vi tilstræber at møde alle vores patienter med. Forsøget er ydermere godkendt af de relevante instanser, herunder både Lægemiddelstyrelsen og Den Nationale Videnskabsetiske Komite; vi lever således op til alle de gældende etiske og sundhedsfaglige retningslinjer.

Du skriver, at man bør teste på personer over 18 år, såfremt man ønsker at teste vacciner. Det er dog ikke en mulighed i dette tilfælde, da målgruppen for vaccinen er spædbørn. Dette nødvendiggør, at vi tester vaccinen på netop spædbørn, for at vi med sikkerhed kan vide, at den har den ønskede effekt på denne patientgruppe. Det gælder her som på andre områder, at det for spædbørn er forældrene, der har ansvaret for at varetage barnets tarv og dermed har ret til frivilligt at melde deres barn til forsøget. Vi er dybt taknemmelige for de forældre, der ønsker at bidrage til, at vi forhåbentligt kan forbedre vaccinationstilbuddet til gavn for andre spædbørnsfamilier.

Forsøget udføres af en uafhængig forskergruppe, der har til formål at teste, hvorvidt vaccinen rent faktisk har den effekt, som producenten har fundet. Vi efterlever således et armslængdeprincip, og vores eneste mål er at undersøge, hvorvidt vi kan levere et endnu bedre behandlingstilbud til de spædbørn, der har behov for en meningokok-vaccine.

På baggrund af ovenstående og af hensyn til, at vi ønsker at forbedre behandlingstilbuddet til den pågældende patientgruppe, må vi afvise din anmodning om at stoppe projektet.

Venlig hilsen

Bjarne Dahler-Eriksen
Lægelig direktør
bde@rsyd.dk – www.ouh.dk
Tlf. +45 23284068

Direktionen

Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Kløvervænget 8, Indgang 101, 1. sal, 5000 Odense C