Brev til Rockefeller Foundation

Dear Sirs, dear Madams,

From your homepage, I can see that you all look like decent, good hearted people with our healths as your main interest. who believe that you work for the benefit of all people by describing worst case scenarios.

The problem is, that somehow your scenarios seem to come true. The covid19 is upon us, exactly like it was foreseen in 2010 in operation lockstep. How can this happen?

The covid19 is not a very deadly virus, but it is used by governments all over the world to generate fear, take away the freedom of people and impose a very strict new normal, training us to be order followers, and bend to even the most crazy laws. So now, we have been taken over by satanic dominance as if your description was a playbook.

If this is how it works, then please do not make more scenarios. Please turn your focus point away from worst case scenarios like terrible pandemics to only consider what is best for humanity. Describing how living a normal, healthy life may not be as colorful as worst case scenarios, but it would be much more beneficial for all people.

I now worry for your next ”scenario”. People talk about the second wave – how can anyone know that there will be a second wave unless it is planned? Talking about a second wave should be considered threats against humanity like describing terrible scenarios which might turn true, making the way for forced vaccination with the mark of the beast as it is foreseen in the bible. Yes, we are truely living in biblical times, where we all have to make a choise. Do you support the idea of a terrible scenario described in operation lockstep? The world has changed and we now see that many things described are being manifested. Therefore I beg you, before the next very dark chapter in your script, to choose to turn away from the temptations of the tecnical – and medical industry and to move your focus to a better world for everybody.

Yours faithfully,

Lene Bang

Fodvortepandemien er her.

Mange mennesker over 80 år dør med fodvorter og for at passe på dem, er det strengt forbudt, at besøge dem på plejehjemmet. Testcentre er opstillet i hele landet, hvor man døgnet rundt kan få taget prøver af sit dna, for at sikre sig mod fodvortevirus.

Fodvorter er meget smitsomme, så det er dødsens alvorligt, hvis man får dem. De skal behandles morgen og aften med speciel fodvortecreme. En person med fodvorter bør nu gå med en speciel lyserød hat med en lille rød top, så alle kan holde sig på afstand. En fodvorteapp på din telefon advarer mod fodvorter i det offentlige rum, og en sirene lyder, hvis du har været i nærheden af en anden person med fodvorter.

Nu vil du måske indvende, at fodvorter ikke smitter hvis man har sko på. Men kan man nu være sikker på det? Her i Danmark er vi hellere safe than sorry og du kan glæde dig over, at myndighederne passer på dig og anvender forsigtighedsprincippet.

Når du skal med toget, skal du til enhver tid have dine ben i en stor, sort skraldesæk. Det er ganske vist besværligt, men det sikrer dig mod smitten. Du skal beholde benene i sækken under hele rejsen, også når du bevæger dig rundt på perronen. Du skal til enhver tid bære dit digitale fodvortepas, som kan aflæses trådløst via satellitter fra rummet.

Fødderne skal sprittes af to gange i timen. Dette gælder især børn. De skal lære alt om fodvorter og om at holde afstand til andre for ikke at blive smittet. På gangene i skolen skal der opsættes metalstænger, så børnene kan gå armgang, så de ikke rører gulvet og måske smitter andre.

Man må kun bruge sine sokker en gang. Hver aften skal man tage dem af med pincet og de skal sorteres som farligt affald. Fødderne desinficeres, og man placerer sig i en sort skraldesæk og derefter kan man lægge sig under dynen. Næste morgen desinficeres fødderne igen og man tager først en fodformet plastikpose på, derefter nye, sterile sokker.

Der indføres offentlig træning i at gå på hænder, så fødderne ikke berører jorden og dermed ikke kan smitte dine medmennesker. Det er god stil.

Skulle du, ved letsindighed, ondskab, eller bare dumhed, smitte et andet menneske, så er det helt naturligt og rimeligt, at du nu kan få 12 års fængsel, din familie blive opløst og din kat blive afhændet til 3.mand. Det kan blive nødvendigt, for at fjerne smitten helt, at brænde dit hjem ned til grunden. Straffen for fodvorterelateret kriminalitet er også 12 års fængsel, især hvis man har været påvirket af en fremmed magt.

Ved gentagne tilfælde af fodvorter, kan det blive nødvendigt at amputere dine fødder. Det vil man i første omgang forsøge at undgå, og der arbejdes nat og dag på at fremstille en vaccine bestående af udtræk af døde rotter, katteskidt indsamlet i måneskin, dræbersnegleslim, toiletrens og round-up, og folk håber og beder til, at vaccinen kan blive godkendt hurtigst muligt uden for meget spildtid på testning.

Indtil vaccinen kommer, kan jeg bare anbefale, at man murer sig inde i sit hjem og får mad firet ned gennem skorstenen, samtidig med at man kun ser gamle afsnit af Bonderøven. Så skal vi nok engang få fodvortepandemien under kontrol. Vi passer på dig og på hinanden.

Lene Bang

Testbabyer

Kære forsker på Odense Universitetshospital,

Jeg ser, at Odense Universitetshospital søger testbabyer til en ny vaccine. Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg så opslaget. Hvad tror du, barnet ville svare, hvis det var gammelt nok til at svare? Umiddelbart nej tak. Jeg håber virkelig ikke, at en forælder er så hjernevasket, at han eller hun stiller sit eget barn til rådighed for forskernes eksperimenteren. Jeg er forundret over, at patient- og pårørenderepræsentanterne ikke har nedlagt forbud.

Jeg savner ydmyghed og respekt fra jer forskeres side overfor andre mennesker og for naturen. Fordi du som forsker får en idé, så er det ikke sikkert, at den absolut skal afprøves i virkeligheden, især ikke, hvis den involverer små børn, som ikke har en chance for at sige nej. At bede forældre om at stille deres små børn til rådighed for jeres eksperimenteren, er overgreb af værste skuffe og en massiv overtrædelse af menneskerettighederne og retten til ens egen krop. Det plejer at være de stakkels forsøgsdyr, det går ud over, nu går man så vidt, at det er små børn.

Skal man absolut ”teste” nye vacciner, så bør det være på personer over 18 år, som frivilligt og på et særdeles oplyst grundlag selv stiller deres krop til rådighed.

Jeg anmoder Odense Universitetshospital om, omgående at trække dette vanvittige projekt tilbage, inden nogen små børn skal udsættes for overgreb på grund af medicinalindustriens ufattelige grådighed og jeg ser frem til et svar på denne henvendelse snarest.

Med venlig hilsen

Lene Bang

Her er der kommet et modbydeligt svar. Jeg tror, vi er i Hitlers koncentrationslejer med forsøg på babyer. De skriver, at de er taknemmelige overfor forældrene – de ved godt, hvilket offer de bringer. Deres eget barn. Føj, føj, føj.

Kære Lene

Mange tak for din henvendelse vedr. test af en ny vaccine mod meningokoksygdom.

På OUH er det vores ambition at være patientens universitetshospital. Vi stræber derfor hver eneste dag efter at levere den højeste kvalitet i enhver opgave, så vi sikrer den bedst mulige behandling af vores patienter – såvel børn som voksne.

Den bedste patientbehandling kræver, at vi hele tiden tilegner os ny viden. Forskning er derfor en vigtig og integreret del af vores virke som patientens universitetshospital og medvirker til, at vi til enhver tid kan tilbyde den bedst mulige behandling til vores patienter.

Vores ønske om at teste en ny meningokok-vaccine er et eksempel på, hvordan vi løbende arbejder med at forbedre behandlingstilbuddet til vores patienter. Forhåbningen med den nye vaccine er netop, at vi fremover kan tilbyde en vaccine med færre bivirkninger for de børn, der har behov for en meningokok-vaccine. Det er frivilligt at deltage i forsøget, og de forældre og børn, der deltager, vil blive mødt med den samme respekt og omsorg, vi tilstræber at møde alle vores patienter med. Forsøget er ydermere godkendt af de relevante instanser, herunder både Lægemiddelstyrelsen og Den Nationale Videnskabsetiske Komite; vi lever således op til alle de gældende etiske og sundhedsfaglige retningslinjer.

Du skriver, at man bør teste på personer over 18 år, såfremt man ønsker at teste vacciner. Det er dog ikke en mulighed i dette tilfælde, da målgruppen for vaccinen er spædbørn. Dette nødvendiggør, at vi tester vaccinen på netop spædbørn, for at vi med sikkerhed kan vide, at den har den ønskede effekt på denne patientgruppe. Det gælder her som på andre områder, at det for spædbørn er forældrene, der har ansvaret for at varetage barnets tarv og dermed har ret til frivilligt at melde deres barn til forsøget. Vi er dybt taknemmelige for de forældre, der ønsker at bidrage til, at vi forhåbentligt kan forbedre vaccinationstilbuddet til gavn for andre spædbørnsfamilier.

Forsøget udføres af en uafhængig forskergruppe, der har til formål at teste, hvorvidt vaccinen rent faktisk har den effekt, som producenten har fundet. Vi efterlever således et armslængdeprincip, og vores eneste mål er at undersøge, hvorvidt vi kan levere et endnu bedre behandlingstilbud til de spædbørn, der har behov for en meningokok-vaccine.

På baggrund af ovenstående og af hensyn til, at vi ønsker at forbedre behandlingstilbuddet til den pågældende patientgruppe, må vi afvise din anmodning om at stoppe projektet.

Venlig hilsen

Bjarne Dahler-Eriksen
Lægelig direktør
bde@rsyd.dk – www.ouh.dk
Tlf. +45 23284068

Direktionen

Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Kløvervænget 8, Indgang 101, 1. sal, 5000 Odense C

Mundbindsforbud NU.

Niqab kontra ansigtsmaske

 

Kan nogen efterhånden mindes den voldsomme debat, som niqab medførte. For og imod niqab – var det kvindeundertrykkende eller ej?

Debatten om håndtryk ved opnåelse af dansk statsborgerskab hører vi pludselig heller intet om, det var ellers så vigtigt, at der blev givet hånd, så vigtigt, at man blev afvist hvis man nægtede. Lynhurtigt er håndtryk blevet NOGO, ligesom knus og kram.

Første gang jeg så en niqabklædt kvinde i Danmark, blev jeg forskrækket. Kun øjnene kunne jeg se, men ikke hele ansigtet. Det virkede skræmmende, og mange mennesker blev fortørnede over, at sådan noget kunne gå an i Danmark. Vi havde medfølelse overfor de stakkels kvinder, som skulle lukkes inde i niqab, og der var bred enighed om at forbyde det. Så det blev forbudt i august 2018. Hvor er vores medfølelse med de personer, som nu skal bære mundbind? For at passe på hinanden, for at kunne passe sit job, fordi det er GOD STIL. (Undskyld, men jeg skal lige ud og kaste op).

Mundbind lukker for den naturlige iltoptagelse, og gør, at du indånder kuldioxid. Det er vigtigt, at du kan trække vejret naturligt, og det kan du ikke, gennem noget stof. Du bliver gjort syg.

Mundbind og niqab er to sider af samme sag. Begge er de med til at umenneskeliggøre og undertrykke os. Kan man have følelser overfor en person, man ikke kan se? Når man kan se hinanden, ser du, at I begge er mennesker, der har udfordringer, og der er mere, der samler jer, end skiller jer og det føles naturligt, at ville hjælpe et andet menneske i nød, ligesom andre hjælper dig, hvis du er i nød. Dette er smukt, det er menneskeligt, og de er det modsatte af, hvad coronahjernevasken gør mod os.

Jeg foreslår et mundbindsforbud og et forbud mod umenneskeliggørelse i det offentlige rum, hvor du bliver indoktrineret til mistænksomhed overfor dine medmennesker med pile på gaden, med opfordinger til at kigge væk fra hinanden, til ikke at sidde for tæt, til at spritte hænder af i en uendelighed, så huden tørrer ud og mister sin modstandkraft mod virusangreb, til mere eller mindre frivillig isolation, til ikke at forsamles og holde en fest, til ikke at rejse en tur til Sverige, ikke flyve på ferie sydpå uden mundbind, til at rette ind efter mere og mere vanvittige regler og love, som ingen nogensinde har bedt om, men som kommer snigende ind af bagdøren, mens vi helst skal tale om noget andet og mens vore børn og unge mennesker får traumer over deres fremtidsudsigter.

Imens truer man med ”anden bølge”. Her bør alle alarmklokker ringe. Hvorfor skulle der komme en ”anden bølge”, medmindre nogen har planlagt det? En dag er du så syltet ind i skræk og rædsel, at du, mere eller mindre frivilligt lader dig indsprøjte med medicinalindustriens giftige cocktail, den vaccine, som man får at vide, at alle går og sukker efter. Alle, der taler om ”anden bølge” bør politianmeldes for trusler mod menneskeheden.

Hver gang, du retter dig efter disse forskruede regler, giver du et lille stykke af din menneskelighed fra dig. Det går ikke. Der skal være anstændighed, kærlighed og menneskelighed i vores samfund, så vore børn kan respektere hinanden og blive respekteret og derved være trygge. Din passivitet og lukken dit hjerte for samvittigheden, koster dyrt. Vågn op, gør oprør.

Mundbindsforbud NU. Og forbud mod at nævne ordet c..o.a.

Lene Bang

Overbefolkning = Had til mennesker

Jeg siger ikke, at der ikke mange steder er alt for mange mennesker samlet på et meget lille område. Jeg siger ikke, at det ikke kan være svært at mætte mange munde.

Jeg siger bare, at jorden er stor, resuserne kolossale. Der er mere end rigeligt land, mad, vand til at mætte os alle. Kæmpe landområder ligger affolkede og øde hen mens mennesker presses sammen i storbyerne. Du kan ikke låne penge til at købe en ejendom på landet, infrastrukturen forringes og til sidst er der kun nogle få gamle mennesker tilbage i de små landsbyer. Her kunne mennesker kunne have levet, haft noget jord og have haft et godt liv.

Jeg siger bare, at goderne er ulige fordelt. Multinationale selskaber skummer fløden og rager til sig af u-landenes ufattelige rigdomme og holder menneskene i fornedrelse og slaveri.

Jeg siger bare, at det naturligvis er en god ting at undervise alle mennesker om hvordan man benytter sikker prævention, som ikke skader menneskers krop, så folk selv kan bestemme hvor mange børn, de vil have.

Jeg spørger bare, hvem du synes, overbefolker verden. Er det dig selv eller din familie? Nej, naturligvis ikke – det er selvfølgelig nogen, som bor i et andet land, fjernt fra os. Måske er det nogen, du har set på et billede af et trafikeret, overbefolket hjørne i en storby i Indien. Du synes, at det er for galt med al den overbefolkning, og at folk skulle tage og begrænse sig i deres børneproduktion.

Men en dag møder du måske på din arbejdsplads en vældig flink og dygtig inder. Måske bliver i venner, og måske inviterer han dig til sit bryllup i Indien. Du takker ja til den flotte invitation og her møder du hele hans familie. Kærligheden er stor imellem dem. Du møder hans fætre og kusiner og deres børn og forældre. På vej hjem fra festen til hotellet følges i i festligt lag. I passerer det selvsamme gadehjørne i storbyen. Pludselig gælder overbefolkningen ikke her. For nu kender du dem jo, og har set, at de er mennesker som du selv.

Din ide om overbefolkning holder ikke vand. Ingen mennesker kan undværes, men der trænges til retfærdighed, kærlighed og værdighed. De multinationale krigsforbrydere er dem, vi skal desarmere, så respekten for mennesker kan genoprettes og man kan forstå, at det at tale om overbefolkning er udtryk for et forskruet menneskehad orkestreret af ondskaben selv, og gjort til en ok holdning gennem de medier, som er ondskabens forlængede arm.

Brug din sunde fornuft når nogen vil splitte mennesker ad. Stop med at bruge ondskabens ord som overbefolkning, virus, hudfarve, religion, køn, alder.

Betragt dine medmennesker med kærlighed. Vi har alle vore udfordringer mens vi er her på jorden. Lad os hjælpe hinanden så godt vi kan.

Lene Bang

Kære coronaforskrækkede dansker.

Hvor forsvandt din kritiske sans hen, da du fik presset mystiske regler og forordninger ned over hovedet samtidig med at alle dine grundlovssikrede rettigheder forsvandt som dug for solen?

Du har nu rettet dig efter regeringens coronatiltag i flere måneder, og du har lidt store afsavn. Du har undladt at besøge dine gamle familiemedlemmer på plejehjemmene, du har sprittet dine egne og dine børns hænder til blods og du kryber langs muren af frygt for dine medmennesker. Din forretning er måske gået rabundus.

Ser du ikke, at ”nogen” vil os mennesker det ondt. Jeg ved ikke hvem ”nogen” er, men hele verdens regeringer hopper og danser efter ”nogens” pibe. ”Nogen” vil have, at vi mennesker skal frygte og lægge afstand til hinanden, så vær på vagt overfor bevægelser, der splitter mere end de samler. Mellem mænd og kvinder, mellem sorte og hvide, mellem nationer.

”Nogen” vil bilde dig ind, at du skal være politi overfor andre og irettesætte dem, mens de igen og igen, via medierne messer deres simple coronaforebyggende, befolkningshypnotiserende mantraer, som du meget nemt kan gentage i en uendelighed, hvorefter du er dejlig politisk korrekt og enig med Mette Frederiksen.  Brug din egen sunde fornuft, og lad dig ikke forlede til at følge ”nogens” agenda.

Elsk din næste som dig selv.

Du selv, og din næste er bedst tjent med frihed, så du har pligt til at gøre oprør når ”nogen” vil stjæle din og dine børns frihed undet et hvilket som helst påskud. ”Nogen” vil høste dit dna i de hvide telte. Hold dig langt væk.

”Nogen” elsker åbenbart vacciner, og har sørget for at sikre, at lovgrundlaget foreligger til at man, med en dommerkendelse i hånden, må bryde ind i dit hus, overfalde dig, og tvangsvaccinere dig selv hvis du modsætter dig. Jeg opfordrer dig til at forsage ”nogen” og komme over på dine medmenneskers side.

Her er de ord, vi trænger til:

Frihed,
Næstekærlighed,
Omsorg,
Tillid,
Hjælpsomhed,
Medmenneskelighed

Du er bedre end du tror. Du er for god til at blive manipuleret med af din regering, som er ”nogens” marionetter. Du har magt og mulighed for at gå imod ”nogens” modbydelige og umenneskelige verdensbillede og vende skuden ved at vende din tankegang fra mistro til kærlighed, selv hvis en skoleklasse har været en tur i Sverige. Vælg dit ordvalg med omhu, vælg menneskelighed, frihed og kærlighed.

Lene Bang, frihedskæmper

Statans tyveri af dit land og din frihed.

Et samlet folketing har stjålet dit land og din frihed. Hvor er oppositionen?

Her i dette corona-teater ser vi, at hele folketinget står sammen om at indføre vanvittige tiltag for at imødegå corona virusset med intimiderende hastelove. Ingen stiller spørgsmålstegn ved validiteten af dette røveri af vores grundlovssikrede frihedsrettigheder under henvisning til en ”meget farlig pandemi”, som man bruger som påskud til at fremme vores egentlige herskere, tele- og medicinalindustriens interesser.

Mens hele Danmark er sendt i hjemmeafsoning – mange i isolationsfængsel i eget hjem, så er der dejlig ro til at plastre hele landet (og verden) til med 4+1G master (mikrobølgevåben) med få meters afstand. 4+1G våben kan bruges til at overvåge dig og vil på sigt gøre dig syg, da intet levende kan tåle så meget stråling. Børnene bliver de første til at ”glæde” sig over strålingen, da der er opsat nye master på taget af skoler og institutioner landet over. Vi har selv, i vores parti JFK21 været omkring og måle på legepladser, og strålingen er tårnhøj. Dette hører vi intet om i medierne. Hvorfor?

Troede du, at du var et frit menneske? Det er du ikke, du er statens ejendom og du har at makke ret, ellers sender Mette, som er marionet for industrien, politiet eller militæret efter dig. De har nu ret til, med en dommerkendelse i hånden, at bryde ind i dit hjem, overfalde dig og tvangsvaccinere dig. Hvad er der i vaccinen? Tror du, at du bliver oplyst om det? Kan der være nanochips i, så du kan spores overalt? Kan der være andre ting i, som du ikke har lyst til, at få sprøjtet ind i kroppen?

Troede du, at du levede i et demokrati? Det gør du ikke, som du ser er hele folketinget enige om at stjæle din frihed og der er ingen opposition.

Troede du, at du havde ytringsfrihed? Det har du ikke, alt hvad du ytrer dig om, som ikke lige huer staten bliver faktatjekket (censureret), hvilket svarer til forne tiders bogbrænding.

Danskerne har i stor stil bakket op omkring Mette Frederiksen. Mette er ikke vred på dig, hun er skuffet. Hvis du f.eks. kommer til at stå for tæt på nogen i en kø. Og med Mette er du også skuffet over dine medmennesker. Og benytter enhver lejlighed til at korrekse på dem, hvis de skulle have formastet sig til at tage børn med i supermarkedet. Nu har vi alle en mulighed for at være politibetjente overfor hinanden.

Har du snart fået tæsk nok af Mette, eller har du stadig brug for flere, mens landet går rabundus. Hvor meget skal der til? Skal vi have tomme hylder i supermarkedet før du vågner op?

Hvordan er danskerne gået fra at være et frihedselskende folk, til at blive et folk af politibetjente? Har du set Lykke Per, hvor herremanden slår en oprører til plukfisk mens folk bare bøjer nakken. Er det sådan, du vil have det? Du bøjer nakken for Mette, bliver tvunget til at opgive dit arbejde, som er hele dit livsgrundlag. Hvis du er heldig, får du en almisse af staten.

Corona virus er helt sikkert en meget ubehagelig forkølelse og ja, nogle, især ældre og folk med et nedsat immunforsvar vil dø. Men er det nødvendigt at smadre hele vores samfund? Hvad med andre dødsårsager.

Her kunne vi for længst have sat ind med fornuftige tiltag, men på trods af, at vi alle betaler vanvittigt høje skatter, er der åbenbart ingen penge til at gøre livet lidt mere behageligt for vore medmennesker. Som du ser, er der nok at tage fat på.

Du kan starte med at støtte JFK21 ved at melde dig ind i partiet via hjemmesiden og betale 240,- kr./år. Du får så vore nyhedsbreve med oplysning om demonstrationer. Her kan du deltage, og du kan også benytte din egen kreativitet til at kæmpe for den gode sag. Du kan støtte partiet ved at dele flyers ud og fortælle om os. Du kan indsamle emailadresser, som senere kan blive til vælgererklæringer når vi til sommer får vores navn igen og må begynde at sende vælgererklæringerne ind. De skal verificeres med nemid og vi regner med hurtigt at nå op over 20.000,- så vi kan give vores, ikke røde og ikke blå, men sorte regering kamp til stregen,

Lene Bang

Håndtrykskrav erstattes af sexkrav

Sundhedsmyndigheder forbyder håndtryk, men opfordrer til sex.

Derfor giver det god mening, at man erstatter håndtrykskravet ved ansøgning om statsborgerskab med krav om sex.

Jeg ser i TV, at da man nu ikke kan opfylde håndtrykskravet på grund af corona, er det nu ikke muligt for en tysker, som har boet mange år i Danmark med sin familie, at få dansk statsborgerskab
En borgmester havde fraveget håndtrykskravet og alligevel givet statsborgerskab, men dette blev så annulleret af myndighederne.

Logikken må være et sexkrav, da dette er i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Man ser det for sig.

Lene Bang

Politiet

Kære politibetjent,

Det er nu blevet fuldstændig uhørt at se større forsamlinger i det offentlige rum, og derfor vækker det også en vis opsigt når vi, fra partiet Jorden Frihed Kundskab, (JFK21) forsamler os for at demonstrere.

Vi har naturligvis altid søgt om tilladelse og fået den, da det står i bekendtgørelsen om forsamlingsforbud af 4.4.2020, kapitel 4, stk. 2, at den ikke gælder forsamlinger i et politisk eller meningsdannende øjemed. Vi er glade for politiet, fordi I beskytter vores forsamlingsfrihed, og på den måde står I vagt om demokratiet.

Ordet Frihed indgår i vores navn, og vi demonstrerer for vores egen, men også for din frihed. Du skal have frihed fra at skulle forsvare et system, der opsætter vanvittige og absurde love og regler. Du skal have frihed fra, at du og dine børn skal leve under et modbydeligt facistisk styre, som du skal tvinges til at håndhæve.

Alle de love, som er implementeret i ly af coronaen, begrænser vores frihed. Alene det, at man i Danmark taler om tvangsvaccinering, er et modbydeligt overgreb på den enkeltes ret til at bestemme over sit eget liv. Vi demonstrerer for, at du ikke skal deltage i at tvinge din familie og dine venner til at få en sprøjte imod deres vilje. Vi demonstrerer for, at du ikke skal agere Stasi overfor dine medmennesker, som bare vil være sammen og nyde solen i bestemte områder. Solen er den store helbreder, som slår virus ihjel på ingen tid.

Vi demonstrerer for, at du og dine børn kan leve i frihed, bevæge jer frit, sige hvad I mener, at dine børn kan få sig et ordentligt levebrød, en god bolig, leve på en jord med ren luft, rent vand, ren jord og politikere med rent mel i posen. Vi demonstrerer for en verden, hvor sundhedsskadelig stråling holdes på et absolut minimum og der forskes i og implementeres uskadelig teknologi.

Vi har en måler med til stråling, og vi måler gerne jeres tekniske udstyr for stråling når vi mødes. Stråling har mange sundhedsmæssige konsekvenser, det kan du læse om under Stop5gudrulning.dk .

Du er velkommen i vores parti, JFK21.

Med venlig hilsen
Lene Bang

Mettes små cirkusheste

Mettes små cirkusheste

Hvornår bliver nok nok? Nu er det så dine egne børn, det skal gå ud over på grund af en historie om nogen der er blevet forkølede. Og selv nu, hvor det går hårdt ud over dine egne børn, bøjer du nakken for Mette og co. Mette ved ikke selv, om hendes tiltag virker, og alligevel tror du, at Mette bedre ved, hvad der er godt for dit eget barn, end du selv ved. Hvorfor giver du hende så meget magt?

Det har aldrig været sundt og naturligt at vaske og spritte huden mange gange om dagen. Hænderne tørrer ud og børnene bliver paranoide. Du bliver selv en skrap politimand overfor dine medmennesker, hvis de ikke lige danser efter Mettes pibe. Pludselig er den naturlige venlighed overfor dine medmennesker erstattet af mistænksomhed og kritik.

Men du finder dig i det. Hvor meget skal der til? Har tanken om oprør overhovedet rumsteret i din hjerne? Du bliver tyranniseret af din regering og du finder dig i det. Folk har parkeret den sunde fornuft og vi er blevet et slavefolk, som hopper med på de mest vanvittige historier, som får os til at ligne dresserede cirkusheste i sære, afgrænsede maneger. Stå med to meters afstand og vask hænderne hele tiden. Der må ikke være større forsamlinger. Du må ikke besøge din gamle bedstemor. Du skal blive hjemme. Lukkede toiletter i det offentlige rum sætter en begrænsning for, hvor længe du kan være væk hjemmefra. Din forretning – hele dit livsgrundlag, skal smadres. Modbydelige master etableres på skolens tag med tårnhøj stråling til følge. Din yndlingscafé skal være lukket, storcentre gå rabundus. Du skal ”testes” i hvide telte. Hvad er det de vil have? Er det dit DNA? Er testene sikre? Hvem garanterer for det? Mon dette handler om kontrol? HOLD NU OP. Havde man fortalt os i januar, at det ville blive sådan, var man blevet kaldt konspirationsteoretiker.

Kom nu til fornuft, dansker og kæmp for den verden, dine børn skal leve i. Vi elsker jo Olsen banden og deres sunde skepsis overfor autoriteter. Egon Olsen havde aldrig bøjet nakken.

Lene Bang