Miljø og klima

Miljø og klima er to forskellige ting, som tit blandes sammen.

Miljøet er menneskeskabt. Her kan du gøre en forskel.

Klimaet derimod, tilhører jorden, som er et levende væsen, som hele tiden forandrer sig ligesom du selv forandrer dig gennem livet. Intet er statisk og du skal ikke tro, at mennesker kan eller skal ændre på klimaet. Her er der brug for at være ydmyg overfor noget, som er større end dig. Du må tage det som det kommer. De naturlige klimaforandringer skal du ikke bekymre dig om.

Men klimaforandringer kan også forårsages af geo-engineering, som foregår lige foran vores øjne, uden at det erkendes i medierne. Chemtrails er kemikalier, som sprøjtes udover os næsten dagligt i skystriber, som breder sig og bliver til en trist, mælkehvid masse.

Hvem der gør det, kan jeg ikke svare dig på. Jeg kan bare se, at det forekommer, og jeg synes, det er modbydeligt. Mørke kræfter manipulerer med vejret, og unaturlige ting forekommer: ekstreme brande i Australien, Amazonas og Californien, unaturlige orkaner, voldsomme oversvømmelser og tsunamier kan også orkestreres.

Det er ikke din skyld. Der foregår i øjeblikket en afgørende kamp mellem det gode og det onde. Lige nu ser det ud til, at det onde har magten. Det ser ud som om vi er på vej mod en ond, facistisk verden. En verden, som vi kender fra uhyggelige fremtidsfilm, hvor robotter overtager jorden på menneskers bekostning.

Men mennesker er gode. Når du falder på gaden, kommer der straks nogen og hjælper dig op. Det er i menneskers natur, at hjælpe hinanden så godt som vi formår.

Når du får fortalt, at det er din skyld, at der forekommer klimaforandringer, så er det ikke sandt.

Jorden forandrer sig fra minut til minut ligesom du selv gør. Det er respektfuldt at anerkende dette. Når du ser et billede af en desperat isbjørn som går på rov i en skraldespand, så er det højst sandsynligt, fordi der er nogen, som vil give dig dårlig samvittighed og have dig til at betale til en eller anden velgørende forening.

Det er respektfuldt overfor jordens proces at anerkende, at der vil være isbjørne, som får problemer. Alting er i forandring og bevægelse. Jorden ånder som du selv.

Miljøet, derimod, ser jeg som samfundets og din og min opgave. Samfundet har ansvaret for at sætte de regler og standarder, som vi ønsker og for at implementere infrastrukturen: Vil vi have sprøjtegifte i vandet? Og luften (dette ignoreres)? Er der en god mulighed for at skaffe os af med affaldet på betryggende vis? Og meget andet. Samfundet sætter nogle standarder, som vi mennesker må rette os efter.

Mennesker har ansvar for at passe på miljøet ved at overholde de af samfundet udstukne regler, plus lidt mere. Det ”lidt mere” må du mærke dig frem til med din egen samvittighed, du kan f.eks. begynde at samle skrald, som du ikke selv har smidt.

Miljøet er menneskers ansvar.

Lene Bang

Svar på Emilia van Hauens artikel i Jyllandsposten 14.3.2020

Endelig en avis, som tør trykke et lille pip, som går imod den medicinal-/teknologistyrede agenda. Endelig en person, der tør åbne munden om det fuldstændig vanvittige eksperiment med befolkningen, som øget stråling er og som får lov til at komme igennem med det i et trykt medie. Allerede nu er masser af mennesker syge af elektromagnetisk stråling, dem hører man ingenting om. Endelig en, som tør gå imod tele-/medicinalmastodonterne.

Reaktionen fra mange i denne tråd viser tydeligt hvor svært det er for mange, at være åbne for andre måder at se tingene på, og de bliver agressive og går i forsvarsposition. Mainstream medierne har allerede lykkedes med at få folk hypnotiseret til at mene, at alt er godt, på trods af, at det desværre ikke forholder sig sådan. Alt er i virkeligheden ikke godt – det er rigtig skidt. Emilia van Hauen nævner dommen i Italien hvor Roberto Romeo fik rettens ord for at hans hjernetumor skyldes brug af mobiltelefon. Et andet og særdeles vigtigt aspekt af denne dom er, at ICNIRP, en organisation, som sundhedsstyrelsen henviser til, når de siger god for 5G, og er den organisation, som fastsætter grænseværdier for stråling, fik rettens ord for ikke at være troværdige på grund af inhabilitet.

Hvor er vi så henne? Der er ingen grænseværdier i samfundet for stråling. Men der er sandelig grænseværdier inde i dit eget hoved. Derfor er det ufatteligt og uanstændigt, at alle partierne i Folketinget har givet grønt lys til at vi skal have endnu meget mere stråling ved at 5G kan udrulles henover hovederne på os borgere. Teleselskaberne har utroligt travlt med at opsætte disse modbydelige master allevegne, mens vi borgere bedes holde os fra gaden, fra at forsamles, mens vi skal tro, at alt er OK.

DET ER IKKE OK – DU KAN IKKE STOLE PÅ DEN DANSKE REGERING. DE HAR SOLGT OS TIL TELEINDUSTRIEN.

Den fremherskende mainstream agenda fremmer kun medicinalindustrien og latterliggør og forsøger at begrænse almindelig sund fornuft i forhold til at bruge naturlige metoder til at sikre sin egen sundhed. Alternativ behandling og gode råd om sund livsstil til bliver præsenteret som uvidenskabelig hokuspokus. Opslag om alternativ behandling bliver lukket ned på Facebook, på trods af, at gode råd om forebyggelse har holdt os sunde i mange, mange år. Der foregår en ensidig fremme af medicinalindustriens produkter. I gamle dage læste man til læge, nu læser man medicin. Det handler åbenbart ikke længere om at gøre folk raske, men om at afsætte medicinalindustriens produkter.

Mainstream hjernevasken fungerer nu så godt, at folk er lullet ind i en magelig forestilling om at alt, hvad regeringen finder på, er godt. Derfor hører man også, at nogle mener, at det er en god ting, at politiet kan bryde ind i dit hjem, overfalde dig og tvangsvaccinere dig. Uden så meget som at skulle dokumentere, hvad vaccinen indeholder. Der er også folk (mange) som nu synes, at ansigtsgenkendelse er en god ting, så man nemt kan fange ”forbrydere”. Vi har nu også vænnet os til at bruge elektronisk betaling i en sådan grad, at man let kan afskaffe kontanter, fordi det er let, og fordi de er ”urene” med hensyn til ”coronavirus”. Så ryger den sidste frihed, og alt kan kontrolleres. Du bliver statens marionet.

For bare kort tid siden, var dette et mareridtsscenarie, som kun hørte til i Hollywood gysere. Nu er det her, og folk synes bare, det er helt ok.

Tak til Jyllandsposten for at bringe Emilia van Hauens kloge og modige artikel.

Svar på Sundhedsstyrelsens afvisning af den Italienske dom sendt 5.2.2020

Kære hr. Søren Brostrøm,

Tak for din mail ved hr. akademisk medarbejder, Anders Ravnsborg Beierholm, hvori I henviser til jeres egen hjemmeside om mobiltelefoni.

Vi har imidlertid fremsendt den Italienske dom, som fastslår, at stråling fra mobiltelefoni giver kræft. Samt at ICNIRP er inhabil. Dette er en dom, og derfor ikke et emne til diskussion. Denne dom er retsgyldig for hele 5G problematikken, og det at sidde den overhørig, burde ikke kunne forekomme i et retssamfund.

Dommen bør naturligvis tages til efterretning – stråling giver kræft – både i Italien og i Danmark.

Når dette nu er fastslået, er det uforståeligt og kriminelt, at i stadig fastholder det modsatte. Uforståeligt, fordi det også er jer selv og jeres familier, der udsættes for dette strålingsinferno, og kriminelt, fordi man ikke tager dommen til efterretning og retter sig efter den.

Med hensyn til at skrive til alle jeres medarbejdere, som I beder os undlade at gøre, så skriver vi til lige præcis dem vi har lyst til, og vi glæder os over at leve i et land, hvor ytringsfriheden er i højsædet. Desuden synes vi – åbenbart modsat jer – at det er vigtigt, at alle medarbejdere i Sundhedsstyrelsen ved, hvilket modbydeligt scenarie, de bakker op om, så de kan forholde sig til, om de stadig vil være en del af dette.

Med venlig hilsen
Lene Bang og Pia Andersen m.fl.

Forslag til debatten@dr.dk

Clement savner nye debatemner og nye debattører. Vi har skrevet dette forslag og nu venter vi spændt på svar:

Forslag til debat om 5G i Debatten på DR.

Flere og flere danskere vågner op og forstår hvilken farlig udvikling vi har i Danmark, når 5G bliver udrullet, uden nogen som helst borgerinddragelse. Alle folketingets partier har vedtaget, at vi i Danmark skal være forsøgsland for dette massive strålingseksperiment, at dette skal fremmes uden mediedækning, og at Sundhedsstyrelsen bare kan henvise til en organisation ved navn ICNIRP, som netop er blevet kendt inhabil ved en Italiensk appeldomstol.

Der findes masser af evidens for, at 5G er et livsfarligt mordvåben, som nu, bag om ryggen på os bliver tændt i flere og flere byer. Vi kan ikke undslippe denne stråling, som gør os syge, for den skal komme allevegne fra, og du ikke kan se eller mærke den. Men ikke ioniserende stråling kumulerer, dvs. at selv svage mikrobølger hober sig op i organismen. Ingen vil forsikre os imod sygdomme fra stråling, og dyrelivet bliver også påvirket, allerede nu er 80 procent af vore insekter forsvundet.

Danmark er blandt de lande, der har verdens højeste grænseværdi på 9.000.000 mikrowatt pr. kvadratmeter, hvilket set i forhold til menneskets elektromagnetiske egen stråling, som svinger med jordens 7,83 Hz, er helt enormt højt. Andre lande har valgt væsentligt lavere grænseværdier.

Der burde være masser af godt debatstof til en duel mellem på den ene side, en Søren Brostrom fra Sundhedsstyrelsen, en repræsentant for Teleindustrien samt folkevalgte fra de ansvarlige partier, som åbenbart stadig fastholder udrulningen af 5G, og på den anden side repræsentanter for de 5G- kritiske grupper, EHS-foreningen (elektro hyper sensitiv) og Stop 5G udrulning i Danmark.

Vi, der er kritiske overfor 5G løber panden mod en mur, når vi forsøger at få myndighederne til at tage ansvar. Vi har besøgt Sundhedsstyrelsen, som bedyrede, at 5G er helt og aldeles ufarligt, derfra blev vi sendt til Energistyrelsen, som sendte os videre til WHO, som ikke ville tale med os og lod os stå udenfor i kulden, foran deres skatteyderbetalte mastodont af en uindtagelig fæstning, FN byen.

Vi har også kontaktet Naturfredningsforeningen, for at høre om de, som miljøorganisation, havde en mening om 5G. De henviste igen til Sundhedsstyrelsen, og sådan kan vi løbe i ring. Vi har været til udvalgsmøde i Sundhedsudvalget og fremført vores sag. Det er ikke til at vide, hvad politikerne tænkte, de sad bare med stenansigter.

Meget få journalister skriver kritisk om 5G. Det lader til, at medierne køber den officielle holdning, som er, at man skal lytte til Sundhedsstyrelsen. Enkelte lokalaviser er så venlige at bringe læserbreve. Vi trænger til en ordentlig debat her i Danmark, især nu, hvor lovgrundlaget er smuldret og det helt tydeligt fremgår, at pengene er vigtigere end vores helbred.

Vi håber, at du vil tage imod dette forslag om at få 5G i debatten. Vi skal ihverfald nok stille med nogle særdeles velformulerede talere.

Med venlig hilsen
Lene Bang og Pia Andersen

Er rent vand en menneskerettighed?

Igennem hele mit liv har jeg, ligesom så mange andre borgere i dette land, regnet det for en selvfølge, at der ville komme rent vand ud af mine vandhane til evig tid. Men sådan er det ikke længere. Vi har alle gennem de senere år kunnet læse og høre om i diverse medier, at vores vand er blevet forurenet i sådan en grad, at forskellige kommuner har måtte advare deres borgere og sikre, at det vand, der kom ud af hanerne blev kogt inden brug for at undgå epidemier af forgiftede mennesker, ligesom man har måtte lukke mange vandboringer, siden 1994 faktisk mere end 500.

Og hvorfor så det?

Drikkevandsforsyningen i Danmark er udelukkende baseret på oppumpning af grundvand. Halvdelen af det indvundne vand bruges til markvanding, og i danskernes husholdning bruges der dagligt ca. 107 l pr. person. Det er vigtigt at holde sig for øje, at grundvandet og dermed rent drikkevand IKKE er en ubegrænset ressource. Såvel mængde som kvalitet påvirkes, dels ved selve oppumpningen, dels ved forurening af jorden af miljøfremmede stoffer – fra landbruget, industrien, lossepladser, transportsektoren, private husholdninger m.m.- som vil påvirke grundvandet mange år fremadrettet, fordi vandet, der pumpes op, typisk er mere end 15 år gammelt.

Landbruget står for mere end 90% af den samlede miljøbelastning, ved anvendelse af enorme mængder pesticider(sprøjtemidler) og gødning, sidstnævnte omdannes til nitrat, som hæmmer kroppens evne til iltoptagelse. Selvom landbruget de sidste fire år har haft et politisk påbud om at mindske udledningen af pesticider og nitrat, er det ikke sket, og vi mangler stadig at høre, hvad politikerne så vil gøre ved det. Det hører også med til billedet, at miljøministeriet fraviger egne faglige retningslinjer og giver tilladelser til brug af ikke godkendte, forbudte pesticider.

Der har været en kraftig stigning af pesticider i vores drikkevand de senere år. I 2017 var der fx 98 tilfælde af af forurenet grundvand, der medførte permanent lukning af boringerne. 33 kommuner og 65 vandværker er ramte. I fire ud af 10 vandboringer er der rester af sprøjtemidler, og i hver 10ende med urenheder over de tilladte grænseværdier, som for nitrats vedkommende er optil 50 mg / l vand

Selvom du og jeg ikke er udsat for en direkte vandforgiftning, så vil der hen over tid komme en ophobende effekt. Det her er en katastrofe for det danske grundvand. Vi går en fremtid i møde, hvor vores børns og børnebørns drikkevand vil være fyldt med sprøjtegiftrester, hvor dyre rensningsanlæg må tages i brug, og kan Danmark så fortsat bryste sig af at have det reneste vand i verden?

NEJ, sådan er det ikke længere! Og er der tegn på bedre udsigter? NEJ, det er der heller ikke, i stedet for retten til rent vand har jeg fået retten til en vis mængde giftstoffer. Derfor har jeg nu selv taget affære og skaffet mig et lille vandrensningsanlæg, der ved omvendt osmose sikrer mig indvortes rent vand.

Og det skal mine børn og børnebørn også have!

Du kan læse mere om omvendt osmose her: www.oekovand.dk

Grænseværdier fastsat af Miljøstyrelse: https://mst.dk/media/145519/liste-over-drikkevandskvalitetskriterier-2018.pdf

Stråling – beskyt dig selv

Hvordan du beskytter dig imod stråling

Trådløs kommunikation(WiFi) producerer farlig elektromagnetisk stråling (EMS)

Nedenstående er anbefalinger fra the Safe Wireless Initiative(Sikker trådløs initiativ), om hvad du kan gøre for at booste dit helbred og for at minimere risikoen ved EMS.

Forøg din krops modstand mod farlig påvirkning af EMS.

 1. Forøg dit indtag af naturlige oxidativ stressbekæmpere, antioxidanter som melatomin, B,C, og E vitaminer og folsyre.
 2. Spis frisk, kemikaliefri, økologisk kød, frugt og grøntsager. For at begrænse ophobningen af tungmetaller i din krop, bør du kende oprindelsen af den fisk og det kød, du indtager. De største kilder til tungmetaller er fisk, fjerkræ, kød og vand på flaske. Spis økologisk fuldkorn, test for allergiske reaktioner.
 3. Begræns/minimer koffein – og alkoholiske drikke.
 4. Drik kulfiltreret vand. Benyt fortrinsvis glas- eller keramikbeholdere. Begræns flaskevand i plastikflasker. Benyt genanvendelige produkter til mad og drikke, undgå plastik.
 5. Bevæg og stræk dig dagligt for at forøge metabolismen, men ikke hård træning eller work out. Træk vejret dybt og langsomt. Ophold dig i naturen så ofte som muligt. Sved og rens dit lymfesystem.
 6. Udsæt dig ikke for kemikalier. Benyt kemikaliefrie, naturlige produkter, da de ofte er mildere ved din krop og miljøet. Undgå kemikaliefyldte rengøringsmidler. Eddike, salt og bagepulver fungerer særdeles godt. Tag kølige eller lunkne bade i stedet for varme.
 7. Undgå/begræns brugen af energisparepærer, både LED og lysstofrørslignende pærer. Benyt dæmpede fuldspektrum/naturlige glødepærer eller stearinlys så meget som muligt. Forøg melatonin naturligt ved at sove i et værelse, der er så mørkt som muligt.
 8. Tilbring et par timer i solen hver dag, medmindre du ikke kan tåle det for din elektrohypersensitivitet. Når du er i solen, er det bedst at gå med lyst tøj og en solhat.
 9. Afsæt hver dag tid til personlig stilhed.
 10. Konsulter en behandler, som er erfaren indenfor EMS overfølsomhed. Anvendelse af apparater skal være under kvalificeret supervision, idet mange apparater kan forøge den langsigtede følsomhed, hvis de ikke benyttes på rette måde.

Begræns din udsættelse for EMS

 1. Begræns al udsættelse for – og anvendelse af trådløs kommunikantion, mobiltelefoner, trådløse telefoner, og WIFI apparater.
 2. Sluk for din mobiltelefon, når den ikke er i brug og når du sover. Hold den aldrig op imod dit hoved og undlad at bruge den at spille spil, se film, etc.
 3. Hvis du har brug for at kunne blive ringet op, så afbryd wifi, mobildata, bluetooth på din telefon. Så kan du stadig blive ringet op, men du udsættes kun for begrænset stråling. Hvis du har iphone er det vigtigt, du går ind i Indstillinger og afbryder wifi, mobildata og bluetooth, for hvis det afbrydes på andre måder, er det ikke ordenligt afbrudt.
 4. Hold din mobiltelefon mindst 20 cm væk fra din krop og fra andre mennesker, når du taler, sms´er og downloader.
 5. Benyt headsets eller højtaler når du taler. Trådløs og kablede høretelefoner udsender også stråling. Kablede høretelefoner er dog væsentligt bedre end de trådløse.
 6. Hav aldrig din mobiltelefon i lommen, eller tasken på din ryg eller på din hofte hele dagen. Hofterne producerer 80% af kroppens røde blodceller og er særligt udsatte for EMS skader. Din fertilitet bliver også påvirket, hvis du har mobiltelefonen tæt på dit underliv.
 7. Tal aldrig i mobiltelefon eller trådløs telefon, hvis du er gravid, eller har en baby eller et lille barn i favnen, hvis du er under 16 år, eller mens du opholder dig i et køretøj (Bil, tog, fly, metro) – Strålingen fanges og bliver højere i disse lukkede metalkonstruktioner. Minimer fostres udsættelse for EMS stråling ved ultralyd og elektronisk foster monotorering, medmindre det er strengt nødvendigt.
 8. Udskift alle trådløse og WIFI enheder med ledningsforbundne løsninger, (telefoner, internet, spil, diverse udstyr, etc.). En trådløs telefon udsender høje niveauer af elektromagnetisk stråling, selvom man ikke taler i den.
 9. Begræns brugen af computer, sid langt væk fra skærmen. Benyt kablede internetforbindelser, ikke WIFI – specielt for bærbare computere. Vær sikker på, at computerens wifi-enhed er ordentlig afbrudt, når du bruger kabelforbindelsen. Hold bærbare computere væk fra kroppen og væk fra metaloverflader.
 10. Hold dit soveværelse, hjemmet og en personlig zone EMS-fri. Flyt din clockradio mindst 1 meter væk fra dit hoved eller brug batterier. 2 meter er den anbefalede afstand fra alle elektroniske apparater under søvn. Undgå vandsenge, elektriske tæpper og sengerammer af metal. Futon/trærammer er bedre end madrasser, som indeholder metal og fjedre.
 11. Når du benytter dit komfur, benyt da de fjerneste kogeplader i stedet for de nærmeste, så meget som muligt. Metal tiltrækker EMS, hold det væk fra kroppen. Benyt glas, støbejern, og ubelagte stegepander til at lave mad med.
 12. Mål EMS fra trådløse og trådede enheder med passende målere.

5G – stråling Brev til alle landets borgmestre fra Lene Bang og Pia Andersen,

Man må formode, at en borgmester er en person, som magter at varetage borgernes interesser. Hvis fornemmeste opgave må være, at være som en kærlig mor/far og en ydmyg tjener for folket. Folket består af levende mennesker, som er bløde og sarte og som nemt kan gå i stykker. Folkets ve og vel må være borgmesterens kærneinteresse.

Når alle så er sunde og raske, kan man begynde at tænke på, hvor pengene skal komme fra. Her står Teleindustrien på spring med dejlige penge for ret til at opsætte 5G master i din kommune. Master til 5G, hvis helbredsmæssige konsekvenser, man ikke kan forsikre sig imod. 5G som vi allerede fra udlandet ser, hvordan skader bibestanden, natur og gør mennesker syge og slår den ihjel.

Kunne du, som borgmester, finde på rask væk at tillade disse master og denne stråling blan

Der foreligger massiv eviddt de borgere, hvis helbred det er din fornemmeste pligt at tage vare på, uden først at tage borgerne med på råd.

Har du, uden at fortælle om det, indgået en økonomisk alliance med teleindustrien, hvor deres interesser sættes om over dem, hvis interesser det er din højeste pligt at varetage

Der foreligger massiv evidens for at 5G er et mikrobølgevåben, skabt til at kontrollere os og med potentiale til at slå ihjel.

Gå ind på www.landsindsamlingenmo5G.org og sæt dig ind i sagerne.

Når du så først:

1. har nægtet, at dette kan være rigtigt.
2. har undersøgt sagerne, og er kommet frem til, at der er sandhed i det.
3. har erkendt tingenes tilstand, så er det tid til at:

1. erkende at du tog fejl,
2. erkende det i fuld offentlighed

5G-stråling

Med udrulningen af 5G kommer du til at leve i verdenshistoriens største eksperiment på menneskeheden, sat i værk af vores politikere og teleindustrien.

Du er i dagligdagen, hvad enten du er hjemme, i skole eller på job, omgivet af ikke ioniserende stråling (mikrobølgestråling) fra computere, mobiltelefoner, tv – apparater, højtalere, ure, radioer – trådløse teknologier i det hele taget. Flere tusinde studier af internationale, uafhængige forskere har vist, at den tiltagende trådløse stråling medfører en lang række forskellige helbredsgener og livstruende sygdomme, fx nedsat koncentration, hovedpine, søvnproblemer, hjernekræft, påvirkning af hormon- og nervesystem samt blodkredsløbet, ændring af DNA´et, manglende fatalitet, alzheimers, angst m.m.

Du kan hverken se eller mærke denne stråling, faren er skjult. Men ikke ioniserende stråling kumulerer, det vil sige, at selv svage mikrobølger hober sig op i organismen. Russiske og østeuropæiske videnskabsfolk, der har forsket i dette siden 60´erne, mener at virkningen muligvis er uhelbredelig, hvis du udsættes for stråling i mere end to til seks år. Meget tyder på, de har ret, da der ingen hjælp er at hente for de danskere, der er blevet syge af stråling og som ikke længere kan færdes i samfundet, og som må leve i isolation på steder uden stråling, væk fra familie, venner og naboer.

Børnene

Fostre og børn er særligt udsatte, fordi de ikke er færdigudviklede. Alligevel udsættes dit barn allerede fra vuggestuen for den farlige stråling. Det fortsætter i børnehaven og nærmest eksploderer i skolen og på diverse uddannelsesinstitutioner, hvor der dagen lang arbejdes i et overdimensioneret trådløst it – miljø. Børn og mobiltelefoner er også en farlig cocktail, hvilket i høj grad underbygges af stigningen i hjernetumorer, søvnløshed, angst m.m. hos netop børn.

Grænseværdier for mobilstråling fra master

Folketingets politikere læner sig op ad Sundhedsstyrelsen, som læner sig op ad ICNIRP, en kommission nedsat af WHO. ICNIRP er en privat organisation med sæde i Tyskland, og selvom den har erklæret sig uafhængig, er det blevet afsløret, at flere af dens medlemmer har haft forbindelser til teleindustrien. Danmark har verdens højeste grænseværdi på 9.000.000 mikrowatt pr. kvadratmeter(µW/m2), hvilket set i forhold til menneskets elektromagnetiske egen stråling, som svinger med Jordens 7,83Hz, er enormt højt. Andre lande har valgt væsentligt lavere grænseværdier, fx Italien 1000µW/m2.. Dertil kommer, at ICNIRP går ud fra kort tids eksponering, 6 min. for mobiltelefoner, hvilket på ingen måde holder stik, vi er i dag eksponerede 24 / 7.

Mikrobølger

Måske har du en mikrobølgeovn, hvor du tilbereder din mad? Mikrobølgeovne fungerer i området 2,5GHz (svarende til 2.500.000.000 Hertz), 5G som lige nu testets i enkelte kommuner, kører på 3,5GHz, men er foreløbig planlagt til at øges optil 26 GHz og 100 GHz. Det er ikke kun os mennesker, der tager skade af de høje svingningstal, det gør dyr og planter også. Vi har i en rum tid fx kunne observere, at mængden af insekter er svundet med 70 – 80 %, hvor mange bier har du set de sidste par år?

Når teleindustrien påstår, at 5G er en videreudvikling af mobilnettet, er det ikke sandt. 5G er et mikrobølgevåben udviklet af det amerikanske militær, et direct energy weapon, der kan skade mennesker, dyr og planter. Samtidig er det et overvågningssystem, som vi jo kender fra Kina, hvor overvågningen bl.a. bruges til at straffe borgere, der begår fejl og belønne dem, der retter ind – et diktatur, som ingen borgere i Danmark kan være interesseret i at efterligne. 5G hører da også ind under Forsvarsministeriet efterretningstjeneste.

Vores politikere har ved indførslen af 5G bag ryggen på os borgere, overtrådt konventioner og menneskerettigheder samt overhørt anbefalinger fra videnskaben, Det Europæiske miljøagentur, Europarlamentet og Europarådet. Derfor har en gruppe danskere startet en landsindsamling for at føre et sagsanlæg imod Folketinget, idet det er samtlige politiske partier, der har vedtaget udrulningen af 5G. Se www.landsindsamlingenmod5g.org

Hvad kan du selv gøre?

 • Først og fremmest bør du blive aktiv i de grupper, der kæmper kampen imod 5G. Det er der kun ét politisk parti, der gør – JORDEN FRIHED KUNDSKAB. Du kan melde dig under fanerne på www.jfk21.dk
 • Facebook gruppen: Stop 5G udrulning i Danmark.
 • www.landsindsamlingenmod5g.org
 • Køb aldrig 5G-produkter
 • Brug mobilen så lidt som muligt, send sms´er i stedet.
 • Brug fastnettelefon og internet via kabler.
 • Smid trådløs internet(WI-FI) og den trådløse telefon ud. Erstat med kabel– og ledningsbaserede alternativer.
 • Protester mod planlagte mobilmaster nær din bolig. Foruden sundhedsfare kan huse falde i værdi eller blive svære at sælge.
 • Kontakt politikere – også i dit nærområde – og medier. Forlang, at de tager truslen mod folkesundheden alvorligt.

Her kan du finde yderligere information:

www.landsindsamlingenmod5g.org

www.ehsf.dk

www.piaogleneredderverden.com

5G – Korthuset vælter

Med dommen af 13. januar 2020 i Torino, Italien, hvor forbindelsen mellem en hjernetumor og brugen af en mobiltelefon stadfæstes, og hvor ICNIRP`s manglende troværdighed slås fast af Retten vælter 5G-korthuset.

Det fastslås, at ICNIRP`s tætte forbindelse til teleindustrien, gør dem mindre troværdige end uafhængige videnskabsfolk, og man kan derfor ikke tillæge ICNIRP`s anbefalinger i forbindelse med udrulningen af 5G nogen værdi. Du kan ikke både være i lommen på teleindustrien, og samtidig optræde som uafhængig rådgiver, for der er en interessekonflikt.

Der er nu dom for, at ICNIRP ikke længere kan benyttes som en god, uafhængig instans, når man skal forsvare 5G. Hvem skal Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen (som henviser til hinanden) så henvise til? Tilbage er der så de to, bevisligt teleindustribetalte forskere Gert Frølund Pedersen og Christoffer Johansen. Efter dommen i Torino står det klart, at personer betalt af teleindustrien ikke er uafhængige, og derfor ikke kan benyttes som uvildige rådgivere.

Så falder korthuset. Meget passende lige optil den store, internationale 5G-dag den 25. januar. Enhver vil nu kunne se, at 5G-tårnene står på et meget tyndt lovgrundlag, som ikke kan bære.

Denne dom skaber præcendens overalt i verden. For overalt henviser man til ICNIRP. Enhver, som stadig forsvarer udrulningen af 5G er nu i ond tro, og ansvarlig. Men hvem, ved sine fulde fem kan dog forsvare en teknologi, som der nu er bevis for, kan gøre os syge.

Vi 5G-modstandere forventer nu, at alle ansvarlige – i stedet for at henvise til den ene og den anden – selv går ud i offentligheden og undsiger 5G, og selv tager ansvaret på sig for at få fjernet denne, bevisligt skadelige teknologi fra jordens overflade.

Der er planlagt et sagsanlæg mod staten. Det ville være så meget nemmere, hvis alle involverede parter selv gik ud og undsage 5G. Med dommen i Torino kan der ikke herske tvivl om, hvem der vinder denne retssag.

Vi ser frem til, at 5G omgående fjernes fra jordens overflade, og borgerne får en undskyldning for denne trussel på liv og helbred, samt at de ansvarlige stilles til regnskab.

Med venlig hilsen
Lene Bang og Pia Andersen

Er du blevet den bedste udgave af dig selv?

En dag har du læst alle bøgerne om at blive den bedste udgave af dig selv. Personlig udvikling, meditation, tankens kraft, den niende indsigt, astrologi, you name it. Pludselig en dag, mens du rigtig mærker efter opdager du, at du NU er blevet den bedste udgave af dig selv. Hvad gør du så?

Begynder du at undervise andre i at blive den bedste udgave af dem selv? Eller stiller du dig op på en sky og kigger ned på jorden og spørger dig selv: Hvad kan jeg gøre? Måske får du øje på en ting eller to, som du kunne ønske anderledes. Pludselig dukker der en tre fire andre ting op, og med et har du travlt.

Fordi de ting, som du kan se er forkerte, men som du ikke får forandret er de ting, som dine børn og børnebørn skal leve med. Dine børn kan ikke se det, de har for travlt i hverdagen, og dine børnebørn er for små til at ændre på noget.

Derfor har den person, som er blevet den bedste udgave af sig selv, det store ansvar, at forandre verden i den rigtige retning. Den person må se udover intriger, ballade og personlige dramaer, som konstant finder sted mellem mennesker, og løfte blikket til de overordnede strukturer.

Hvordan behandler vi Jorden?

Hvordan varetages menneskets interesser bedst?

Hvordan sikrer vi vores børn og børnebørns frihed og ret til selv at vælge i fremtiden?

Hver gang du mærker, at skoen trykker, så er det dit ansvar at handle. Der er mange ting, som skal ændres, og det er store ting. Er de for store? Så er du måske endnu ikke blevet den bedste udgave af dig selv og har brug for lidt flere selvhjælpsbøger.

Men det, at du kan se problemerne og kan begynde at overveje at gøre noget ved dem viser, at du snart er i mål. Når du handler på følelsen af uretfærdighed, vokser du med opgaven, når du med kærlighed forsøger at rette op på uretfærdigheden for jorden og menneskene. Du får lyst til at gøre endnu mere, for at gøre verden til et bedre sted at leve.

Det er langt fra sikkert, at du ser noget resultat umiddelbart. Dette skal du dog ikke lade dig stoppe af. Det er til gengæld højst sandsynligt, at din familie og dine gamle venner synes at du har forandret dig og er blevet uforståelig. Tilgiv dem, for de er endnu ikke blevet den bedste udgave af dem selv. Vær tålmodig med dem, men brug ikke for meget tid på dem. De har en stor stak bøger at læse, og mange timer på behandlerbriksen til gode. De må selv gå deres vej.

Den kærlighed og energi, du sender i retning mod en lysere fremtid, er aldrig spildt. Du kan inspirere andre til, også at arbejde for vores smukke verden, så vore børn og børnebørn kan vokse op i fred og frihed.